MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

4.7.2019

‼️Autobusy do obce v době uzavírky nebudou zajíždět‼️

Autobusy od Mohelna zajíždí pouze ke kapličce u odbočky na Kuroslepy, kde se otáčí a jedou zpět na Mohleno. Autobusy z druhého směru od Kralic se otáčí u nádraží v Kralicích.

4.7.2019

‼️Autobusy do obce v době uzavírky nebudou zajíždět‼️

Autobusy od Mohelna zajíždí pouze ke kapličce u odbočky na Kuroslepy, kde se otáčí a jedou zpět na Mohleno. Autobusy z druhého směru od Kralic se otáčí u nádraží v Kralicích.

26.6.2019

‼️ Naše obec je do 23.7.2019 v úplné dopravní uzavírce‼️

Občané Březníka s trvalým pobytem v obci mají na základě předložení občanského průkazu případné kontrole ze strany policie do obce vjezd umožněn. Povolenky pro vjezd pro nutné případy ostatním jsou vydávány na obecním úřadu v pracovní době.

Vyjádření starosty obce k uzavírce:
Uzavírka v naší obci potrvá do 23. července: Hlavním cílem uzavírky je vyloučit tranzitní dopravu mimo obec tak, aby se mohla provést oprava krajských komunikací v zamýšleném rozsahu. Aktuálně platný rozsah opravy, pokládky koberce, je od JZD po konec obce na Mohelno a od křižovatky po Zábřezí (ulice kolem prodejny COOP) - pod sokolovnou. Vjezd do obce je místním a dopravní obsluze povolen (stavby vedoucí přislíbil dohodnout s Policií ČR) a to po značku zákazu, kterou bude stavba označovat skutečně nepřístupnou část silnice, protože bude právě opravována a skutečně po ní nikdo neprojede! Majitelé přilehlých nemovitostí o tom budou v předstihu informováni, aby si mohli zaparkovat někde mimo na místních komunikacích. Průjezd hasičů a záchranky bude možný. Všechny místní komunikace a také část krajské bude sjízdná bez omezení. Stavba se bude snažit o to, aby uzavřená část byla co nejdříve zprovozněna.

Aktuální informace k postupu prací a uzavřených úsecích v naší obci od pana Svatoslava Outulného: Technologické řešení celkové rekonstrukce komunikací v obci Březník recyklací za studena neumožňuje pojezd vozidly po rekonstruovaných úsecích v období od 8. 7. do 23. 7. 2019.
Při dnešním jednání se Skanskou (která zajišťuje uzavírku v obci) jsme dojednali snad již definitivní termíny:
- Silnice III. třídy (Volná strana - část od Louček po křižovatku Havelkovo u sběrného dvora) + část navazující komunikace II. třídy směr Mohelno (Močítka) bude neprůjezdná od 8. 7. do min 21. 7. V tomto období je třeba, aby si všichni, kteří bydlí v této oblasti vyjeli s vozidly (pokud je budou chtít používat) mimo tuto zónu.
- Silnice II. třídy od křižovatky (křižovatka Havelkovo) se silnicí III. třídy směr sokolovna po šachtu č. 19 od 10. 7. do 23. 7. 2019. Rovněž v tomto období nebude možné na tuto komunikaci najíždět. Snad na vyjímku kolmý přejezd naproti poště, ale pouze pro zásobování pošty. Pro obchod bychom snad od 17. 7. umožnili výjimečně pojezd lehkými vozidly zásobování mimo dny pokládky asfaltu.
Z výše uvedeného, je evidentní že se nám podařilo posunout uzávěru pro občany Březníka o 5 dnů a o 7 dnů.
Dnešní kontrolou jsem si ověřil, že vjezd do Březníka z Kralic je možný po sokolovnu a dále kolem družstva pouze po místních, ale na II. třídu směr Mohelno nebude možné od 87. najet.

Popis uzavírky a objízdná trasa:
Úplná uzavírka silnice č. II/392 v km 25,800 – 27,100 a silnice č. III/39212 v km 3,900 – 4321 v obci Březník, dle přiložené grafické situace, z důvodu opravy povrchu vozovky – frézování starého povrchu a pokládka povrchu nového, termín realizace od 3. 7. 2019 do 23. 7. 2019, a nařizuje objížďku.
Navržená objízdná trasa: obousměrně po silnici č. II/392 přes okrajovou část Kuroslep, Mohelno a Dukovany, dále po silnici č. II/152 přes Slavětice, po silnici č. II/399 přes Dalešice, Stropešín a Třesov, po silnici č. I/23 přes Náměšť nad Oslavou a Kralice nad Oslavou; délka objízdné trasy: cca 40 km.

Více k uzavírce hledejte na úřední desce obce.

13.11.2015

Více aktualit najdete na:

http://www.facebook.com/ObecBreznik/ - odkaz je možné prohlížet i bez přihlášení na FB.

17.12.2018

Složení zatupitelstva a výborů obce Březník pro volební období 2018 - 2022

Dne 2. 11. 2018 se v naší obci konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce, kde se volil starosta a místostarosta obce, ale také členové výborů. A výsledky jsou pro volební období 2018 - 2022 následující:

STAROSTA OBCE:
Ing. Ladislav Malach (ZO)

MÍSTOSTAROSTKA OBCE:
Mgr. Simona Nabytá (ZO)

FINANČNÍ VÝBOR:
Ing. Jarmila Křivánková - předsedkyně (ZO)
Jaroslav Staněk (ZO)
Jiří Šídlo (ZO)
Ing. Jindra Sázavská (V)
Jan Pejpek (V)

KONTROLNÍ VÝBOR:
Ing. Vlastimil Zedníček - předseda (ZO)
Bc. Milan Kopuletý (ZO)
Ladislav Sochor (ZO)

KULTURNÍ VÝBOR:
Bc. Jana Řezaninová - předsedkyně (ZO)
Zdeňka Hejlová (ZO)
Mgr. Marie Pemčáková (ZO)
Marie Sobotková (V)
Hana Sklenářová (V)

Vysvětlivky: (ZO = zastupitel obce, V = člen výboru z řad veřejnosti)

7.9.2018

TJ Sokol Březník - Oddílu všestrannosti

TJ Sokol Březník zve všechny předškoláky a prvňáčky ve věku 5-7 let do oddílu všestrannosti. Oddíl se bude zabývat aktivitami jako: pohyb v tělocvičně a hřišti s využitím prvku sportovní gymnastiky, lehké atletiky, míčových a jiných her. Děti si také vyzkouší horolezectví na umělé stěně, podniknou několik turistických i cyklistických výprav. Osvojí si některé zálesácké dovednosti - vyzkouší střelbu z luku apod.

Naučí se disciplíně, radosti z pohybu, férovosti, soudržnosti, vytrvalosti, spolupráci, úctě k základním lidským a sokolským hodnotám a tradicím.

Začíná se ve středu 12. září 2018 v 17 hod. v sokolovně. S sebou: cvičební úbor a obuv a přezutí do tělocvičny a pití.

7.9.2018

TJ Sokol Březník - Cvičeni pro rodiče s dětmi

TJ Sokol Březník zve veřejnost na Cvičeni pro rodiče s dětmi. Začíná se v pondělí 10. 9. 2018 v 17 hodin v místní sokolovně. Další hodiny budou probíhat každé pondělí ve stejnou dobu. Cvičení je určeno pro děti ve věku 2 a ½ až 5 let a jejich aktivní rodiče nebo příbuzné. S sebou si vezměte cvičky nebo sportovní obuv na přezutí, tepláky, tričko a pití.

8.12.2015

Havlíčkovo řeznictví - pojízdná prodejna

Do naší obce přijíždí každé úterý firma Havlíčkovo řeznictví Třebíč, se svou pojízdnou prodejnou masa a uzenin. Jedná se o domácí výrobu, výhradně z českých chovů, bez lepku a náhražek. Nakoupit si můžete u spodní telefonní budky od 13.45 do 14.15 hodin. Řeznictví se těší na vaši návštěvu.

 

9.1.2015

Podomní prodej v Březníku je zakázán!

Upozorňujeme zejména starší občany Březníka, že byly zaznamenány podezřelé telefonáty přímo do domácností ohlašující měření a opisy plynu a elektřiny v domácnostech. Nabádáme tímto občany k opatrnosti při podpisu různých smluv, dále při předkládání osobních dokladů a hlavně pouštění cizích lidí do domů. V naší obci je podomní prodej zakázán, proto se mohou občané obracet se stížností na podomní prodej služeb či výrobků přímo na obecní úřad (tel. číslo 568 643 320), který prodejce z obce vykáže.

Archiv článků

Kontaktní formulář

Váš dotaz
Jméno
Telefon
e-mail