MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

18.6.2018

Pozvánka na Dětské rybářské závody konané dne 24.6.2018

12.6.2018

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Březník, příspěvková organizace 675 74 Březník 89

Obec Březník vyhlašuje konkurz
NA ŘEDITELE/KU
Základní a mateřské školy Březník,
příspěvkové organizace
Předpoklady pro výkon činností ředitele školy
stanovené v §§ 3, 4, 5 zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
• Občanská a morální bezúhonnost.
• Zdravotní způsobilost.
• Znalost školských předpisů.
• Organizační a řídící schopnosti.
• Znalost českého jazyka.
• Odborná kvalifikace podle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
• Praxe v délce min. 4 roky spočívající
ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo
v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti
stejného nebo obdobného zaměření, nebo
v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu
a vývoji (§5 odst. 1 písm. a) zákona).


Podrobné informace jsou zveřejněny na elektronické
úřední desce obce Březník – www.obecbreznik.cz
Nástup od 1.8.2018.

Příjem přihlášek osobně nebo poštou nejpozději
do 27. 6. 2018 do 13:30 hodin na adresu:
Obec Březník, č.p. 247, 675 74 Březník.
Přihlášku s přílohami doručte v zalepené obálce
s označením: Základní a mateřská škola Březník,
příspěvková organizace – NEOTVÍRAT!
Případné dotazy budou zodpovězeny na telefonu
568 643 320.

22.6.2018

Vítání prázdnin - zábavné odpoledne

Paní Erika Boková z hostince Na Růžku zve srdečně všechny děti na Zábavné odpoledne a vítání prázdnin, které pořádá dne 30. 6. 2018 od 14 hodin. Na děti čekají soutěže, veselá zábava a pro každého je připraven malý dáreček. Nachystána bude i bohatá tombola. Vstupné je dobrovolné. Občerstvení je zajištěno.

23.3.2018

SVOZ MALÝCH HNĚDÝCH POPELNIC NA BIO

Firma ESKO - T bude popelnice na bio svážet 25. 5. 2018.

Další svozy popelnic na bio se budou konat ve dnech 4. 6. 2018- zde bude svážet obec a Firma ESKO-T bude popelnice na bio svážet 8. 6. 2018.

13.11.2015

Více aktualit najdete na:

http://www.facebook.com/ObecBreznik/ - odkaz je možné prohlížet i bez přihlášení na FB.

8.12.2015

Havlíčkovo řeznictví - pojízdná prodejna

Do naší obce přijíždí každé úterý firma Havlíčkovo řeznictví Třebíč, se svou pojízdnou prodejnou masa a uzenin. Jedná se o domácí výrobu, výhradně z českých chovů, bez lepku a náhražek. Nakoupit si můžete u spodní telefonní budky od 13.45 do 14.15 hodin. Řeznictví se těší na vaši návštěvu.

 

9.1.2015

Podomní prodej v Březníku je zakázán!

Upozorňujeme zejména starší občany Březníka, že byly zaznamenány podezřelé telefonáty přímo do domácností ohlašující měření a opisy plynu a elektřiny v domácnostech. Nabádáme tímto občany k opatrnosti při podpisu různých smluv, dále při předkládání osobních dokladů a hlavně pouštění cizích lidí do domů. V naší obci je podomní prodej zakázán, proto se mohou občané obracet se stížností na podomní prodej služeb či výrobků přímo na obecní úřad (tel. číslo 568 643 320), který prodejce z obce vykáže.

Archiv článků

Kontaktní formulář

Váš dotaz
Jméno
Telefon
e-mail