MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

30.3.2020

Do 31. 7. 2020 je v obci Březník úplná uzavírka komunikace II/392 od sokolovny až po konec obce směrem na Kralice z důvodu rekonstrukce kanalizace

V naší obci je do 30. 7. 2020 úplná uzavírka části krajské komunikace II/392. Silnice je uzavřena už za prodejnou COOP až po konec obce směrem na Kralice z důvodu budování kanalizace a následné opravy povzchu vozovky.

Povolenky pro vjezd na stavbu byly roznášeny po dvou kusech do domácností, kterých se to týká. Ostatním občanům nebudou povolenky vydávány, aby provoz zbytečně nebrzdil stavbu. Ostatní občany prosíme, aby plně využívali objízdnou trasu na Náměšť přes Loučky.

Objízdné trasy jsou následující:

Objízdné trasy jsou následující:
  - vozidla do 3,5t: II/392 – III/39212 – I/23 objížďka přes Loučky
  - vozidla nad 3,5t: I/23 – II/399 – Třesov – Stropešín – Dalešice – II/152 – Slavětice – II/392 – Mohelno – Březník.

13.11.2015

Více aktualit najdete na:

http://www.facebook.com/ObecBreznik/ - odkaz je možné prohlížet i bez přihlášení na FB.

27.9.2019

Jízdní řád linky 790520 dopravce TRADO-BUS a drážní jízdní řád pro 2019/2020, platný od 15.12.2019

17.12.2018

Složení zatupitelstva a výborů obce Březník pro volební období 2018 - 2022

Dne 2. 11. 2018 se v naší obci konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce, kde se volil starosta a místostarosta obce, ale také členové výborů. A výsledky jsou pro volební období 2018 - 2022 následující:

STAROSTA OBCE:
Ing. Ladislav Malach (ZO)

MÍSTOSTAROSTKA OBCE:
Mgr. Simona Nabytá (ZO)

FINANČNÍ VÝBOR:
Ing. Jarmila Křivánková - předsedkyně (ZO)
Jaroslav Staněk (ZO)
Jiří Šídlo (ZO)
Ing. Jindra Sázavská (V)
Jan Pejpek (V)

KONTROLNÍ VÝBOR:
Ing. Vlastimil Zedníček - předseda (ZO)
Bc. Milan Kopuletý (ZO)
Ladislav Sochor (ZO)

KULTURNÍ VÝBOR:
Bc. Jana Řezaninová - předsedkyně (ZO)
Zdeňka Hejlová (ZO)
Mgr. Marie Pemčáková (ZO)
Marie Sobotková (V)
Hana Sklenářová (V)

Vysvětlivky: (ZO = zastupitel obce, V = člen výboru z řad veřejnosti)

9.1.2015

Podomní prodej v Březníku je zakázán!

Upozorňujeme zejména starší občany Březníka, že byly zaznamenány podezřelé telefonáty přímo do domácností ohlašující měření a opisy plynu a elektřiny v domácnostech. Nabádáme tímto občany k opatrnosti při podpisu různých smluv, dále při předkládání osobních dokladů a hlavně pouštění cizích lidí do domů. V naší obci je podomní prodej zakázán, proto se mohou občané obracet se stížností na podomní prodej služeb či výrobků přímo na obecní úřad (tel. číslo 568 643 320), který prodejce z obce vykáže.

Archiv článků

Kontaktní formulář

Váš dotaz
Jméno
Telefon
e-mail