Březník - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro katastrální území Březník

Číslo jednací: OBBR-164/2024, SPU 056914/2024/Ji

Číslo spisu: SP2276/2023-520101/7

SPU_056914_2024_Ji.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 250.88 kB
Breznik_NZM_BPEJ_final.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.51 MB

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 19 písm. g) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů, k zajišťování změn údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (dále jen „BPEJ“), a v souladu s § 5 odst. 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci, oznamuje, že návrh změn mapy BPEJ pro k. ú. Březník je vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí od 17. 2. do 17. 3. 2024 na Krajském pozemkovém úřadu pro Kraj Vysočina, Pobočce Třebíč, a na Obecním úřadu Březník, kde je možné uplatňovat po tuto stanovenou dobu případné písemné připomínky. K později uplatňovaným připomínkám nebude přihlédnuto. Pobočka Třebíč po vyhodnocení došlých připomínek ukončí v souladu s § 6 odst. 2 citované vyhlášky předmětnou aktualizaci BPEJ.

Datum sejmutí: 17. 3. 2024 Zodpovídá: Správce Webu