Březník - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 05/2022

Místo konání. OÚ Březník

Čas: 20. 12. 2022 v 19:00

pozvánka (387.83 kB)

Program jednání:

 1. Schválení programu jednání ZO č. 05/2022
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty
  1. úpravy registrů na nové zastupitelstvo
  2. kontrola ve škole
  3. vítání
  4. příprava na audit
  5. smlouvy – Nevrklová, dělení pozemků
  6. stavba prodloužení komunikace, projektant
  7. setkání starostů – ceny energií, honitby platí do 31/3/23,ceny do rozpočtů
  8. příprava rozpočtu
  9. jednání – KoPU – zadání
  10. jednání – projekt tělocvična, přístavba školy
  11. jednání – stolař na čp. 96, nabídky
  12. příprava podia (místostarosta)
 4. Zpráva o hospodaření - Fin za 11/2022 a RO
 5. Nákup pozemků – p. Švestka
 6. Cena palivového dřeva
 7. Inventarizace k 31/12/2021
 8. Rozpočtové provizorium na rok 2023
 9. Různé
Datum sejmutí: 28. 12. 2022 Zodpovídá: Ing. Ladislav Malach