MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

Začátky zemědělského družstva

Dne 16.března 1956 se v obci sešli zemědělci k ustavení Jednotného zemědělského družstva (JZD). Účastnilo se  129 občanů, kteří se rozhodli pro družstvo III.typu, ve kterém šlo o společné obdělávání pozemků a společné ustájení dobytka. Do družstva vstoupila většina zemědělců v obci, zbytek o dva roky později (samostatně zůstal hospodařit pouze malý zemědělec Frant. Pavlík čp.55). Velikostí cca 600 ha se březnické JZD zařadilo mezi největší v kraji.

Prvními funkcionáři byli zvoleni Josef Menšík (1903-1969) čp.5-předseda, Stanislav Doležal čp.1-agronom, Ludvík Prudík čp.3-zootechnik, Jaroslav Kaspar čp.13-účetní, Frant. Chadim čp.90-pokladník a Alena Jarolímová čp.132-skladnice. Skupináři se stali Jan Kudláč čp.2 a Jaroslav Chadim čp.56. Kancelář mělo JZD v prvních letech v obecním domě čp.110. 

Družstevníci se rozhodli, snad v té době byli jediní na okrese, společně obdělávat záhumenky. Odměna byla vyplácena podle počtu odpracovaných jednotek. Již 26.května 1956 byla zahájena na polích za usedlostí Jar. Chadima čp.56 stavba kravína pro 110 dojnic a v cihelně dvou drůbežáren. Koncem roku 1959 byl ke kravínu přistavěn teletník a zahájena stavba druhého kravínu. Během prvních 3 let bylo také ukončeno scelování pozemků, urovnány meze a úvozy a vybudovány nové cesty. Vydatného pomocníka mělo družstvo ve Strojní traktorové stanici (STS), která měla mechanizační dvůr ve stodolách za Malovými. Družstvo se začalo podílet na řešení potřeb obce (přístavba základní školy, budování fotbalového hřiště aj.).

Dne 20.února 1960 byl na výroční schůzi zvolen předsedou Ludvík Prudík čp.3 (1906-1993). Začátkem roku 1961 došlo ke sloučení družstev v Březníku a Kuroslepech v jeden zemědělský podnik s názvem Poluží. V říjnu 1961 bylo do druhého kravínu pro 200 dojnic svedeno prvních 83 krav. Koncem roku byly také ukončeny práce na nové asfaltové komunikaci přes Zahrádky k těmto kravínům. Stavba příjezdové komunikace si vyžádala částku 261 000 Kč.

Od ledna 1962 bylo ve družstvu zavedeno pevné odměňování. Od září 1962 družstvo zabezpečovalo pro členy společné vyvařování. Kuchyň v režii SD Jednota byla otevřena v bývalém hostinci J.Kříže čp.67. Oběd byl prodáván za 6 Kč, z toho členové platili 3,80 Kč a zbytek doplácelo družstvo. V únoru 1963 byl na členské schůzi předsedou družstva zvolen František Chadim čp.90 (1909-1872).