MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

Víceúčelové hřiště

Obec Březník vybudovala v roce 2014 na dlouhodobě pronajatých pozemcích Tělocvičné jednoty Sokol Březník víceúčelové hřiště s umělým povrchem, rovinku pro sprint s doskočištěm pro skok daleký a kruhem pro vrh koulí. Pro usnadnění přístupu jsou v areálu vybudovány zpevněné plochy, po kterých se lze dostat na jednotlivá sportoviště. Obec dále doplnila sportoviště umělým osvětlením, které umožní využívat areál v širokém časovém rozmezí.

Tento projekt navazuje na již dříve vybudovaný antukový tenisový kurt a kompletuje tak sportovní areál v obci. Sportoviště bude sloužit zejména pro ZŠ a MŠ Březník, pro místní spolky a širokou veřejnost. Přístup na sportoviště bude upraven provozním řádem a spravován správcem.

Akce je financovaná:

  • Z dotací z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod jako  Projekt „Víceúčelové hřiště Březník“, reg. číslo CZ.1.11/3.3.00/36.01573
  • Z příspěvku Nadace ČEZ
  • Z vlastních zdrojů obce Březník

Celkové výdaje projektu (bez osvětlení) jsou 3.903.787,- Kč a z toho:

  • Prostředky EU                       3.301.969,- Kč
  • Příspěvek Nadace ČEZ             450.000,- Kč
  • Vlastní zdroje                            151.818,- Kč

Z průběhu výstavby:

O výstavbu sportoviště se snažila TJ a obec střídavě od roku 2003. TJ nakonec získala prostředky, které tak stačily na výstavbu antukového kurtu a zdálo se, že to bude maximum, co se podaří zrealizovat.

Vzhledem k tomu, že se naskytla příležitost využít podpory z regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, došlo k dohodě mezi TJ a obcí Březník o dlouhodobém pronájmu pozemků TJ a obec Březník převzala celý projekt k dokončení.

Obec v roce 2013 uspěla se svou žádostí v oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel a v roce 2014 podepsala smlouvu o poskytnutí dotace a mohla začít s realizací stavby Víceúčelového hřiště Březník.

Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Linhart spol. s r.o., se sídlem Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a dne 18. 8. 2014 s ní byla uzavřena smlouva o dílo. Smluvní termín pro realizaci byl 120 dnů od podpisu smlouvy. Zhotovitel převzal staveniště a započal se zemními pracemi, práce místy komplikoval neobvykle deštivý rok, nicméně od jisté doby bylo vidět, jak hřiště roste před očima. Stavba byla dokončena ještě před stanoveným termínem a dne 8. prosince 2014 byla stavba předána, stavební práce činily 3.809.692,- Kč. Zbývající část do celkových nákladů tvoří tzv. doplňkové výdaje a výdaje na inž. činnost.

Obec Březník, a to je třeba zdůraznit, mohla tuto stavbu realizovat jenom a pouze díky podpoře ROP Jihovýchod a díky příspěvku Nadace ČEZ. Věříme, že stavba splní očekávané cíle a přispěje jak ke zkvalitnění výuky žáků ZŠ, tak také poslouží místním spolkům a celé veřejnosti pro její sportovní vyžití. Díky zvolené technologii lze předpokládat, že svou životností zdaleka převýší dobu využitelnosti projektu a bude nám sloužit k naší spokojenosti.

Ladislav Malach, starosta