MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

Válka a cholera v roce 1866

V roce 1866 došlo v Čechách ke krvavé bitvě mezi Pruskem a Rakouskem. O výsledku války rozhodla pruská armáda, když v rozhodující bitvě 3.července 1866 u Hradce Králové Rakušany porazila. Rakušané a Sasové zde ztratili z 214 000 mužů 30 000 vojáků, zatím co ztráty na pruské straně čítaly 9 200 vojáků. Byla to až do I.světové války druhá největší bitva v evropských dějinách a do roku 1944 největší bitva na území Československa.

Této války se z Březníka účastnili vojíni Josef Mužík čp.28, zámečník Frant. Pánovec čp.87, Frant. Pejpek čp.36 (byl raněn) a Karel Kudláč čp.2, který rozšíířil řady mrtvých. Po porážce pruská vojska obsadila Prahu a začala pronikat až k Vídni. Vojsko prošlo i Březníkem. Lidé před vojáky schovávali cenné věci, ale nebylo toho zapotřebí. Prušáci v obci škody nenadělali a chovali se celkem slušně. Zavlekli však do našeho kraje choleru, která si v obci v době od 12.srpna do 8.listopadu 1866 vyžádala mezi občany 29 obětí.

Na choleru zemřeli vdova Rozálie Starostová z čp.78 a  její syn, Antonie Káfoňková z čp.79 a její matka Františka. Dále zemřeli chalupník Frant. Soukup čp.3, Bartoloměj Křikava, podruh z čp.3, Marie a Ignác Svobodovi, domkáři z čp.51, syn Jan Františka Podušky z čp.72, syn František Karla Podušky čp.44. Zemřela Františka Bílová, děvečka z čp.87, František Pepr, svobodný podruh a Františka Boková z čp.85, Josef Vrzal a jeho dcera Marie z čp.59, Karolína Staňková z čp.10, Františka Krejčová, dcera pololáníka z čp.53, Františka Janoušková, dcera pololáníka z čp.31 a její matka Františka. Cholera dále zachvátila Františka Janovského, podruha z čp.31, Marii Machátovou, výměnkářku z čp.40, výměnkáře Jakuba Malého z čp.24 a jeho vnučku Františku, čeledína Pavla Jimramovského z čp.30, výměnkáře Jana Holavu z čp.39. V čp.4 zemřeli rodiče Josef a Františka Hejskovi a jejich synové František, Martin a také Františka Jurková.

Občané, kteří zemřeli na choleru byli pohřbeni za vesnicí na rozcestí za usedlostí Josefa Chadima čp.56. Dodnes zde stojí křížek. Začátkem 60.let zde JZD postavilo vážní domek.