MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

Úřední deska

Vyvěšeno od - do Název Typ
15.10.2018 - 31.12.2018 Volby do Senátu Parlamentu ČR - výsledky pro obec Březník Povinná
Soubory: 181015_volby senát_ii.kolo_výsledky.pdf
9.10.2018 - 13.10.2018 Volby do Senátu Parlamentu ČR - II. kolo - O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky Povinná
Soubory: 181009_volby.pdf
8.10.2018 - 30.11.2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Povinná
V souladu s ust. § 47 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uveřejňujeme zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Březník.
Soubory: zápis o výsledku voleb do zo 2018 - březník.pdf
27.9.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 38/2018 Povinná
Soubory: 180927_ro_38.pdf
21.9.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 37/2018 Povinná
Soubory: 180921_ro_37.pdf
20.9.2018 - 6.10.2018 Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb Povinná
Soubory: 180820_volby.pdf
19.9.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 36/2018 Povinná
Soubory: 180919_ro_36.pdf
17.9.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 35/2018 Povinná
Soubory: 180917_ro_35.pdf
10.9.2018 - 30.9.2018 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník Povinná
Datum konání: 18. 9. 208 , v 18:30. místo: OÚ Březník čp. 247 Program jednání: 1. Schválení programu jednání ZO č. 04/2018 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Setkání s ředitelem školy 5. Informace o hospodaření, výkaz FIN za 9/2018 6. Žádost o koupi pozemku pč. 1342/19 v kú Březník 7. Žádost o pronájem části pozemku pč. 1342/1 v kú Březník 8. Interní směrnice obce 9. Rekapitulace stavu předávaných akcí pro nastávající zastupitelstvo 10. Činnost zastupitelstva v období voleb – informace 11. Různé a diskuze
Soubory: 180910_pozvánka_zo.pdf
10.9.2018 - 31.12.2018 Změny v dopravní obslužnosti od 2.9.2018 Informace
Zveřejňujeme informaci o všech spojích v okrese
Soubory: jihlava_kamenice_bransouze.pdf, náměšť_mohelno_dukovany_přes březník.pdf, náměšť_mohelno_senorady.pdf, náměšť_velká bíteš_jihlava.pdf, stařeč_třebíč_náměšť.pdf, tasov_pyšel_náměšť_velká bíteš.pdf, třebíč_budišov_kamenná_klementice.pdf, třebíč_hartvíkovice_mohelno.pdf, třebíč_hartvíkovice_náměšť.pdf, třebíč_hrotovice_rouchovany.pdf, třebíč_radošov_kamenice.pdf, třebíč_rudíkov_bokovice_batouchovice.pdf, třebíč_studenec_náměšť_Čikov.pdf, třebíč_Šebkovice.pdf, třebíč_velké meziříčí.pdf, průvodní dopis.pdf
6.9.2018 - 7.10.2018 Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - Pozvánka na 1. zasedání OVK Povinná
Soubory: 180905_1. schůzka ovk.pdf
6.9.2018 - 30.11.2018 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů pod el. vedením Informace
Soubory: 180906_čez_upozornění.pdf
3.9.2018 - 3.10.2018 Oznámení o výběrovém řízení a aukcí Povinná
OBBR 361/2018
Soubory: 180903_861.pdf
3.9.2018 - 3.10.2018 Oznámení o výběrovém řízení a aukcí Povinná
OBBR 362/2018
Soubory: 180903_862.pdf
3.9.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 34/2018 Povinná
Soubory: 180903_ro_34.pdf
1.9.2018 - 6.10.2018 Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - O Z N Á M E N Í o telefonním spojení do volební místnosti Povinná
Soubory: 180929_tel.spojení.pdf
31.8.2018 - 31.10.2018 ROZHODNUTÍ - povolení - úplná uzavírka silnice č. II/392 v km 24,260 – 25,720 (mezi obcemi Kralice nad Oslavou a Březník), dle grafické přílohy, z důvodu souvislé opravy silnice v rámci akce „Kralice – Březník“, v termínu od 3. 9. 2018 do 31. 10. 2018, a Informace
Soubory: 20180831_povolení uzavírky.pdf
31.8.2018 - 31.12.2018 Nedostate identifikovaní vlastníci ke dni 1. 8. 2018, obec Březníkí Povinná
Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě. V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci, tuto evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat obecnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází, s tím, že obecní úřad údaje zveřejní na úřední desce. S odkazem na výše uvedené Vám zasíláme jmenovitý seznam Nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků aktualizovaný ke dni 1. 8. 2018.
Soubory: pozemky neidentifikované.pdf, dost.pdf
29.8.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 33/2018 Povinná
Soubory: 180829_ro_33.pdf
21.8.2018 - 6.10.2018 Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - INFORMACE o počtu a sídlech volebních okrsků Povinná
Soubory: 180821_počet a sídla.pdf
21.8.2018 - 5.10.2018 Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - jmenování zapisovatelel Povinná
Soubory: 180821_zapisovatel.pdf
20.8.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 32/2018 Povinná
Soubory: 180820_ro_32.pdf
13.8.2018 - 4.9.2018 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - uzavírka Březník - Kralice 3.9. - 31.10.2018 Povinná
Soubory: 180820_uzavírka.pdf
9.8.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 31/2018 Povinná
Soubory: 180809_ro_31.pdf
8.8.2018 - 31.10.2018 SUCHO – UPOZORNĚNÍ A VÝZVA Upozornění
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský jako věcně i místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) vydává následující upozornění a výzvu týkající se hydrologické situace na území obce s rozšířenou působností (ORP) Náměšť nad Oslavou. Několikaletý deficit sněhových srážek v zimním období a nedostatek dešťových srážek během jarních měsíců, který i nadále přetrvává, v letních měsících způsobil nadměrný pokles hladin vodních toků v celém správním území obce s rozšířenou působností Třebíč, kdy na většině větších vodních toků se vyskytují výrazně podprůměrné průtoky a u drobných vodních toků v mnoha případech došlo k jejich úplnému vyschnutí. Jelikož už několik týdnů jsou průtoky povrchové vody ve vodních tocích pod hladinou minimálního zůstatkového průtoku je vydávána následující výzva a upozornění.
Soubory: sucho – upozornĚnÍ a vÝzva.pdf
7.8.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 30/2018 Povinná
Soubory: 180807_ro_30.pdf
6.8.2018 - 31.8.2018 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník Povinná
Zasedání ZO se bude konat dne 15. 8. 2018 v zasedací místnosti OÚ Březník v 19:00. Program: 1. Schválení programu jednání ZO č. 03/2018 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Zpráva KV a FV 5. Informace o hospodaření, výkaz FIN za 6/2018 6. Informace o konkurzu na obsazení místa ředitele školy 7. Smlouva o prodeji obecního pozemku pč. 1201/6 8. Žádost o pronájem obecního pozemku pč. 1342/1 (část) 9. Zadání změny ÚP č. 2 10. Revize obecně závazných vyhlášek 11. Různé a diskuze
Soubory: 180806_pozvanka.pdf
6.8.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 29/2018 Povinná
Soubory: 180806_ro_29.pdf
1.8.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 28/2018 Povinná
Soubory: 180801_ro_28.pdf
27.7.2018 - 6.10.2018 Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Povinná
Soubory: 180727_stanovení_volby.pdf
26.7.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 27/2018 Povinná
Soubory: 180726_ro_27.pdf
23.7.2018 - 7.8.2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ “Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“ před jejím dokončením Povinná
Soubory: atc6068191439041521838.pdf
13.7.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 26/2018 Povinná
Soubory: 180713_ro_26.pdf
2.7.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 25/2018 Povinná
Soubory: 180702_ro_25.pdf
29.6.2018 - 23.8.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání Povinná
Soubory: vv - oznámení o zveřejnění návrhu aktualizace č. 4 zásad územního rozvoje kraje vysočina pro společné jednání.pdf
20.6.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 23/2018 Povinná
Soubory: 180620_ro_23.pdf
18.6.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 22/2018 Povinná
Soubory: 180618_ro_22.pdf
16.6.2018 - 3.7.2018 Oznámení o záměru Povinná
Na základě ustanovení § 39 a odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a v souladu se záměrem zastupitelstva obce schváleným dne 15. 5. 2018 usnesením č. 26/2018, zveřejňuje obec tento záměr prodat následující nemovitost konkrétnímu zájemci na základě jeho žádosti. Tento prodej má za cíl napravit současný stav do souladu se skutečným užíváním těchto pozemků. Jedná se o část pč. 1343/51 o výměře 201 m2.
Soubory: 180616_zamer.pdf, 134360.pdf
12.6.2018 - 30.9.2018 Výzva - kůrovec - postřiky Informace
Soubory: 180612_kůrovec_výzva.pdf
7.6.2018 - 8.8.2018 USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY Informace
Soubory: dl-9194932444733024436.pdf
6.6.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 24/2018 Povinná
Soubory: 180606_ro_24.pdf
5.6.2018 - 30.6.2018 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Povinná
Starosta obce Březník v souladu s ustanovením §99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Březník, příspěvková organizace 675 74 Březník 89 Nabídky zasílejte do 27/6/201 do 13:30 podle pokynů zřizovatele.
Soubory: mlčenlivost.docx, 1_vyhlaseni_breznik_2.pdf
1.6.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 21/2018 Povinná
Soubory: 180601_ro_21.pdf
28.5.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 20/2018 Povinná
Soubory: 180528_ro_20.pdf
24.5.2018 - 31.12.2018 Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů Povinná
Pověřenec pro ochranu osobních údajů obce Březník: Ing. Alena Řezáčová, referent správy osobních údajů Město Náměšť nad Oslavou Masarykovo nám. 104 675 71 Náměšť nad Oslavou E-mail: rezacova@mesto-namest.cz Telefon: 568 619 157 ID DS: s72bqcj
23.5.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 19/2018 Povinná
Soubory: 180523_ro_19.pdf
17.5.2018 - 31.7.2018 Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa Informace
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s ohledem na vývoj počasí (zejména nedostatek srážek a nadprůměrné teploty) díky nimž došlo k velkému rozvoji podkorního hmyzu (kůrovců) v lesních porostech, a ani současné počasí již gradaci kůrovce nemůže zabránit, žádá všechny vlastníky lesů v obvodu působnosti ORP Náměšť nad Oslavou o provádění opakovaných kontrol svého lesního majetku za účelem zjištění výskytu a rozsahu kůrovci napadených stromů.
Soubory: výzva.pdf, kůrovec leták.pdf
17.5.2018 - 6.10.2018 Stanovení počtu členů zastupitelstva – volby do zastupitelstev obcí 2018 Povinná
Soubory: 180517_počet čl. zo.pdf
16.5.2018 - 31.5.2018 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM - “ Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“ Povinná
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 26. dubna 2018 žádost stavebníka, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova /1, 77258 Olomouc, IČ:70994234, o povolení změny stavby dráhy: “ Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“ před jejím dokončením.
Soubory: 170516_vv_drážní úřad.pdf
16.5.2018 - 31.12.2018 Závěrečný účet obce za rok 2017 Povinná
Soubory: 2018_závěrečný účet.pdf, 180223_audit.pdf, 171231_fin212.pdf, 171231_příloha.pdf, 171231_rozvaha.pdf, 171231_výkaz zisku a ztrát.pdf, 171231_zš_rozvaha.pdf, 171231_zš_výkaz_zisku_a_ztráty.pdf, 171231_zš_příloha_č.5_(a.1_-_a.3).pdf, 171231_zš_příloha_č.5_(a.4_-_podrozvahové_účty).pdf, 171231_zš_příloha_č.5_(f.a_-_fond_kulturních_a_sociálních_potřeb).pdf, 171231_zš_příloha_č.5_(f.d_-_rezervní_fond_přísp._org._Úsc_a_svazky_obcí).pdf
14.5.2018 - 31.5.2018 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM Povinná
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 26. dubna 2018 žádost stavebníka, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova /1, 77258 Olomouc, IČ:70994234, o povolení změny stavby dráhy: “ Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“ před jejím dokončením.
Soubory: dráž.pdf
14.5.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 18/2018 Povinná
Soubory: 180514_ro_18.pdf
11.5.2018 - 31.12.2018 OZNÁMENÍ Povinná
Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE na aktuální rok, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet svazku a rozpočtové provizorium jsou zveřejněny na webových stránkách dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE na adrese: http://www.vaktr.cz/hospodareni.html Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v sídle dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE, ulice Kubišova 1172, Třebíč.
Soubory: atc6689397145143422442.pdf
11.5.2018 - 17.5.2018 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - uzavírka Kralice silnice č. II/392: 07:00 hod. dne 17. 5. 2018 – 20:00 hod. dne 10. 6. 2018 Povinná
Soubory: atc2921407954697358589.pdf, atc6703403506413494609.pdf
9.5.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 17/2018 Povinná
Soubory: 180509_ro_17.pdf
7.5.2018 - 31.5.2018 Oznámení o konání zasedání ZO Březník Povinná
Zasedání se koná 15. 5. 2018 v 19.00 v budově OÚ Březník. Program jednání: 1. Schválení programu jednání ZO č. 02/2018 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Zpráva KV a FV 5. Schválení počtu členů zastupitelstva obce na období 2018 - 2022 6. Informace o hospodaření, výkaz FIN za 3,4/2018 7. Účetní uzávěrka Základní a mateřské školy Březník – schválení 8. Účetní uzávěrka Obec Březník - schválení 9. Závěrečný účet obce – schválení 10. Smlouva o smlouvě budoucí – Eon – parc. č. 1303/18, 1303/2 11. Žádosti 12. Směrnice č. 2/2018 - Zásady poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a pracovní obuvi 13. Různé a diskuze
Soubory: 180507_zo.pdf
7.5.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 16/2018 Povinná
4.5.2018 - 3.5.2058 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - TJ Sokol Březník - 250 000 Kč Povinná
Soubory: 180503_smlouva_tj sokol_1.pdf
2.5.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 15/2018 Povinná
Soubory: 180502_ro_15.pdf
27.4.2018 - 30.6.2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Povinná
Soubory: porovnání.pdf
25.4.2018 - 31.5.2018 Informační letáky pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2018 a informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věci v letošním roce Povinná
Soubory: mf-inf10_11_1.pdf, mf-inf10_11.pdf
25.4.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 14/2018 Povinná
Soubory: 180425_ro_14.pdf
24.4.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 13/2018 Povinná
Soubory: 180424_ro_13.pdf
23.4.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 12/2018 Povinná
Soubory: 180423_ro_12.pdf
20.4.2018 - 31.5.2018 Konkurs na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Březník Povinná
Starosta obce Březník v souladu s ustanovením §99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Březník, příspěvková organizace 675 74 Březník 89 Přihlášky zasílejte písemně do 14. května 2018 do 12:00 hodin podle pokynů.
Soubory: 180420_vyhlášení konkurzu.pdf
20.4.2018 - 31.5.2018 Veřejná vyhláška -DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018. Povinná
Soubory: 180430_vv_domovní daň.pdf
13.4.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 10/2018 Povinná
Soubory: 180413_ro_10.pdf
11.4.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 11/2018 Povinná
Soubory: 180411_ro_11.pdf
6.4.2018 - 31.12.2018 Oznámení o rozpočtových pravidlech - Svazek pro komunální služby Třebíč Povinná
Soubory: 180406_svazek_vyvěšení.pdf
3.4.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření 09/2018 Povinná
Soubory: 180403_ro_09.pdf
31.3.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 8/2018 Povinná
Soubory: 180331_ro_08.pdf
28.3.2018 - 30.6.2018 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 Povinná
Soubory: návrh záverečného účtu.pdf, 180223_audit.pdf, 171231_fin212.pdf, 171231_příloha.pdf, 171231_výkaz zisku a ztrát.pdf, 171231_zš_rozvaha.pdf, 171231_zš_výkaz_zisku_a_ztráty.pdf, 171231_zš_příloha_č.5_(a.1_-_a.3).pdf, 171231_zš_příloha_č.5_(a.4_-_podrozvahové_účty).pdf, 171231_zš_příloha_č.5_(f.a_-_fond_kulturních_a_sociálních_potřeb).pdf, 171231_zš_příloha_č.5_(f.d_-_rezervní_fond_přísp._org._Úsc_a_svazky_obcí).pdf
28.3.2018 - 14.4.2018 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva konaného dne 14. 4. 2018 Povinná
Soubory: 180328_hs-vh.pdf
28.3.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 7/2018 Povinná
Soubory: 180328_ro_07.pdf
26.3.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 6/2018 Povinná
Soubory: 180326_ro_06.pdf
19.3.2018 - 13.4.2018 P O Z V Á N K A Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE svolává 37. Valnou hromadu svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč Povinná
Soubory: pozvánka vak.pdf, návrh závěrečného účtu za rok 2017.pdf, plnění rozpočtu.pdf, příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.pdf, rozpočet svazku.pdf, střednědobý výhled.pdf, zpráva o výsledku přezkoumání.pdf
12.3.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 5/2018 Povinná
Soubory: 180312_ro_05.pdf
9.3.2018 - 25.3.2018 Veřejná vyhláška - stasvební povolení - oprava silnice Březník - Kralice n.O. Povinná
Soubory: 180312_vv_stav. povolení _silnice kralice.pdf
6.3.2018 - 31.12.2018 Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků pozemků aktualizovaný ke dni 1. 2. 2018. Informace
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JIHLAVA, TOLSTÉHO 15, 586 01 JIHLAVA VYŘIZUJE: Pospíšilová Alena ÚTVAR: oddělení Hospodaření s majetkem TELEFON: +420 567 551 278 E-MAIL: Alena.Pospisilova@uzsvm.cz DAT.SCHRÁNKA: rq6fs9a DATUM: 1. 3. 2018
Soubory: průvodní dopis.pdf, seznam.pdf
6.3.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018 Povinná
Soubory: 180306_ro_04.pdf
1.3.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018 Povinná
Soubory: 180301_ro_03.pdf
27.2.2018 - 30.6.2018 Upozornění kůrovec, LESY ČR - veřejná vyhláška Povinná
Soubory: 180220_kůrovec.pdf
26.2.2018 - 25.3.2018 Svazek obcí pro komunální služby - návrh rozpočtu na rok 2018, návrh závěrečného účtu za rok 2018 Povinná
Soubory: návrh rozpočtu 2018.pdf, návrh střednědobého výhledu.pdf, návrh závěrečného účtu 2017.pdf, zpráva auditora.pdf
24.2.2018 - 30.4.2018 OOP stanovení přech. úpravy provozu - úplná uzavírka II/392 Kralice žel. přejezd + obj. trasy - Změna!!! Povinná
Na základě informace o opusnutí termínu prací doplňujeme upřesnění termínu!!! Viz sdělení: Vážení partneři, dovoluji si Vás informovat o nezahájení uzavírky komunikace II/392 – železniční přejezd v Kralicích nad Oslavou. Před chvílí mi volal stavbyvedoucí, že z důvodů nepříznivých klimatických podmínek není možné plánované práce od 26. 2. 2018 provádět. Nový termín zahájení prací je od 5. 3. 2018 od 7:00hod. Děkuji za Vaši pomoc a omlouvám se za komplikace. Se srdečným pozdravem a přáním pěkného dne Richard PEŠKA VYZNAč, s. r. o.
20.2.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018 Povinná
Soubory: 180220_ro_01.pdf
20.2.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018 Povinná
Soubory: 180220_ro_02.pdf
19.2.2018 - 31.12.2018 Schválený rozpočet obce Březník na rok 2018 Povinná
Rozpočet (na závazné ukazatele) byl schválen zastupitelstvem opbce 19.2.2018 usnesením č. 9/2018
Soubory: schváleno_keow.pdf, rozpis_schválený keow.pdf, 180219_rozpočtový výhled_2019_2022.pdf
19.2.2018 - 31.12.2018 Zveřejňování rozpočtových opatření na rok 2018 Povinná
Soubory: 180215_rozpočtová opatření.pdf
15.2.2018 - 20.2.2018 OOP stanovení přech. úpravy provozu - úplná uzavírka II/392 Kralice žel. přejezd + obj. trasy Povinná
Soubory: 180215_uzavírka.pdf, mapa_uzavírka kralice_nad 3,5t.png, mapa_uzavírka kralice.png
11.2.2018 - 20.2.2018 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 01/2018 Povinná
Zasedání se koná dne 19. 2. 2018 v budově OÚ Březník. Začátek jednání 18:00h. Hlavním programem jednání je schválení rozpočtu na rok 2018. Program jednání: 1. Schválení programu jednání ZO č. 01/2018 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Informace o hospodaření FIN za 12/2017 5. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu Březník – Kuroslepy 6. Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst – určeno k projednání na zastupitelstvu obce/města 7. Výsledky inventarizace za rok 2017 8. Směrnice o cestovních náhradách 9. Výkup, prodej a směna pozemků pro zajištění další výstavby 10. Rozpočet obce na rok 2018 11. Různé a diskuze
Soubory: 180211_zo_pozvánka.pdf
11.2.2018 - 13.3.2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyúžívání a odstraňování komunálních odpadů Povinná
Soubory: 180211_vyhláška č.12017, tko.pdf
3.2.2018 - 28.2.2018 Návrh rozpočtu obce na rok 2018 Povinná
Finanční výbor dne 2, 2. 2018 projednal a schválil návrh rozpočtu obce na rok 2018. Celkové příjmy se předpokládají ve výši 13,045 mil. Kč, celkové výdaje pak ve výši 13,307 mil. Kč. Rozpočet je deficitní. Deficit rozpočtu a splátky stávajících půjček budou hrazeny z přebytku finančních prostředků minulého období, které činí 5,355 mil. Zústatek finančních prostředků na konci roku se předpokládá ve výši 1 mil. Kč.
Soubory: 1712_fin212.pdf, 2018_rozpocet_navrh.pdf, 2018_rozpocet_titl.pdf
27.1.2018 - 31.1.2018 II. kolo volby prezidenta 2018 Informace
I v Březníku již máme sečteno. Zde jsou výsledky z druhého kola volby prezidenta: Z celkového počtu 554 voličů se k volbám dostavilo ze stálého seznamu 421 voličů a 14 voličů volilo na voličský průkaz - celkem tedy 435 voličů. Voliči odevzdali 434 platných hlasů. Celkem tedy byla volební účast v naší obci 76,58 %. Počet hlasů jednotlivých kandidátů je následující: Miloš Zeman získal 267 hlasů Jiří Drahoš získal 167 hlasů https://volby.cz/pls/prez2018/pe41?xjazyk=CZ&xv=2&xnumnuts=6104
Soubory: 180127_volby.pdf
13.1.2018 - 10.2.2018 Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Březník Povinná
více na: https://volby.cz/pls/prez2018/pe41?xjazyk=CZ&xv=1&xnumnuts=6104&xpm=712
Soubory: 180113_volby_prezident_výsledky.pdf
13.1.2018 - 27.1.2018 Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta Povinná
Soubory: 180815_ii.kolo_volby prezident.pdf
3.1.2018 - 20.3.2018 Dražební vyhláška - číslo jednací: 006 EX 751/11-214 Povinná
JUDr. Alena Blažková, Ph. D., soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město, Konečného nám. 2, 611 18 Brno, IČ: 66240697
Soubory: dražba_křapová.pdf
2.1.2018 - 20.1.2018 Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12. a 13. 1. 2018 - Telefonické spojení do volební místnosti Povinná
Soubory: 180103_telefonické spojení volby.pdf
31.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 105/2017 Povinná
Soubory: 171231_ro_105.pdf
29.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 104/2017 Povinná
Soubory: 171229_ro_104.pdf
28.12.2017 - 13.1.2018 Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12. a 13. 1. 2018 - Informace o době a místu konání voleb Povinná
Soubory: 171228_doba a konání voleb.pdf
28.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 103/2017 Povinná
Soubory: 171228_ro_103.pdf
22.12.2017 - 31.12.2018 MAS Oslavka: Místní akční plán rozvoje vzdělávání Informace
Soubory: final map orp náměšť nad oslavou.pdf
21.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 101/2017 Povinná
Soubory: 171221_ro_101.pdf
21.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 102/2017 Povinná
Soubory: 171221_ro_102.pdf
20.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 100/2017 Povinná
Soubory: 171220_ro_100.pdf
18.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 99/2017 Povinná
Soubory: 171218_ro_99.pdf
15.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 98/2017 Povinná
Soubory: 171215_ro_98.pdf
15.12.2017 - 19.2.2018 Pravidla rozpočtvého provizoria pro rok 2018 Povinná
Soubory: 171215_pravidla rozpočtvého provizoria.pdf
14.12.2017 - 13.1.2018 Volba prezidenta republiky, konaná dne 12. a 13.1.2018 - Oznámení o svolání 1. zasedání OVK Povinná
Soubory: 171214_1. schůzka volební komise.pdf
13.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 97/2017 Povinná
Soubory: 171213_ro_97.pdf
11.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 96/2017 Povinná
Soubory: 171211_ro_96.pdf
8.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 95/2017 Povinná
Soubory: 171208_ro_95.pdf
7.12.2017 - 20.12.2017 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce č. 05/2017 Povinná
Zasedání se koná 15. 12. 2017 v 18 hod v kanceláři OU Březník. Program jednání: 1. Schválení programu jednání ZO č. 05/2017 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Informace o hospodaření FIN za 11/2017 5. Rozpočtové provizorium na rok 2018 6. Inventarizace 7. Směrnice a obecně závazné vyhlášky 8. Žádosti do rozpočtu obce 9. Různé a diskuze Ladislav Malach, starosta
Soubory: 1705_pozvanka.doc
7.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 94/2017 Povinná
Soubory: 171207_ro_94.pdf
6.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 93/2017 Povinná
Soubory: 171206_ro_93.pdf
5.12.2017 - 31.12.2020 Rozpočet Základní a mateřké školy Březník na rok 2018, rozpočtový výhled na roky 2019, 2020 Povinná
Soubory: 2019_výhled_rozpočet_zš.pdf, 2020_výhled_rozpočet_zš.pdf, 2018_rozpočet_zš.pdf
5.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 92/2017 Povinná
Soubory: 171205_ro_92.pdf
2.12.2017 - 13.1.2018 Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12. a 13. 1. 2018 - jmenování zapisovatele Povinná
Soubory: 1712002_zapisovatelka.pdf
1.12.2017 - 18.1.2018 INFORMACE O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU a formulář žádosti o voličský průkaz Informace
Soubory: informace o vydÁnÍ voliČskÉho prŮkazu.docx, formulář_žádost o voličský průkaz.doc
1.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 90/2017 Povinná
Soubory: 171201_ro_90.pdf
1.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 91/2017 Povinná
Soubory: 171201_ro_91.pdf
30.11.2017 - 31.12.2018 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí Povinná
O Z N Á M E N Í o vyhlášení revize katastru nemovitostí Obec Březník podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), o z n a m u j e na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO-14/2017-710, že v katastrálním území Březník obce Březník bude dne 1.2.2018 zahájena revize katastru nemovitostí a potrvá přibližně do 31.12.2018.
Soubory: 171130_revize katastru.pdf
30.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 89/2017 Povinná
Soubory: 171130_ro_89.pdf
29.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 88/2017 Povinná
Soubory: 171129_ro_88.pdf
28.11.2017 - 13.1.2018 Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12. a 13. 1. 2018 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Povinná
Soubory: 171130_sídla.pdf
28.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 87/2017 Povinná
Soubory: 171128_ro_87.pdf
27.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 86/2017 Povinná
Soubory: 171127_ro_86.pdf
24.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 85/2017 Povinná
Soubory: 171124_ro_85.pdf
23.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 84/2017 Povinná
Soubory: 171123_ro_84.pdf
16.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 82/2017 Povinná
Soubory: 171116_ro_82.pdf
16.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 83/2017 Povinná
Soubory: 171116_ro_83.pdf
14.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 81/2017 Povinná
Soubory: 171114_ro_81.pdf
13.11.2017 - 12.1.2018 Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018, Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Povinná
Soubory: 171113_počet členů ovk.pdf
13.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 80/2017 Povinná
Soubory: 171113_ro_80.pdf
10.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 79/2017 Povinná
Soubory: 171110_ro_79.pdf
8.11.2017 - 31.3.2018 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Povinná
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Spisová značka: ST15092/2012-16212 Č.j.: 66595/2017-MZE-16212
Soubory: dl-7311668755550787993.pdf
8.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 78/2017 Povinná
Soubory: 171108_ro_78.pdf
6.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 77/2017 Povinná
Soubory: 171106_ro_77.pdf
3.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 76/2017 Povinná
Soubory: 171103_ro_76.pdf
1.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 75/2017 Povinná
Soubory: 171101_ro_75.pdf
31.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 73/2017 Povinná
Soubory: 171031_ro_73.pdf
31.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 74/2017 Povinná
Soubory: 171031_ro_74.pdf
30.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 72/2017 Povinná
Soubory: 171030_ro_72.pdf
25.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 71/2017 Povinná
Soubory: 171025_ro_71.pdf
24.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 70/2017 Povinná
Soubory: 171024_ro_70.pdf
23.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 69/2017 Povinná
Soubory: 171023_ro_69.pdf
21.10.2017 - 31.10.2017 Výsledky voleb do Parlamentu PS ČR 2017 Informace
Soubory: 171021_zápis.pdf, 171021_výsledky.pdf
19.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 68/2017 Povinná
Soubory: 171019_ro_68.pdf
16.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 66/2017 Povinná
Soubory: 171016_ro_66.pdf
13.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 65/2017 Povinná
Soubory: 171013_ro_65.pdf
11.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 64/2017 Povinná
Soubory: 171011_ro_64.pdf
10.10.2017 - 21.10.2017 Informace o tel. spojení do volení místnosti - volby do PS ČR konané ve dnech 20. a 21.10.2017 Povinná
Soubory: 171010_tel.spojení.pdf
10.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 63/2017 Povinná
Soubory: 171010_ro_63.pdf
9.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 62/2017 Povinná
Soubory: 171009_ro_62.pdf
5.10.2017 - 21.10.2017 Oznámení o době a místu konání voleb do PS ČR ve dnech 20. a 21.10.2017 v obci Březník Povinná
Soubory: 171005_doba a místo.pdf
4.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření 61/2017 Povinná
Soubory: 171004_ro_61.pdf
2.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření 60/2017 Povinná
Soubory: 171002_ro_60.pdf
30.9.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 59/2017 Povinná
Soubory: 170930_ro_59.pdf
27.9.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 58/2017 Povinná
Soubory: 170927_ro_58.pdf
22.9.2017 - 31.12.2017 ČEZ Distribuce - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Informace
Soubory: 170821_852.pdf
22.9.2017 - 29.9.2017 Volby do Parlamentu ČR 2017 - Oznámení o prvním zasedání OVK Povinná
Soubory: 170822_ovk.pdf
22.9.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 57/2017 Povinná
Soubory: 170922_ro_57.pdf
21.9.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 56/2017 Povinná
Soubory: 170921_ro_56.pdf
20.9.2017 - 29.9.2017 ZŠ Březník - Ředitelské volno - 29.9.2017 Informace
Soubory: 170920_ředitelské volno_1.pdf
19.9.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 55/2017 Povinná
Soubory: 170919_ro_55.pdf
18.9.2017 - 26.9.2017 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 04/2017 Povinná
Soubory: 170818_zo.pdf
15.9.2017 - 31.3.2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Povinná
1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.) a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých, b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření. 2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech, a dále na těžby mimořádné. 3. Nařízení uvedené v odstavci 1 písm. a) platí do 31. prosince 2017, nařízení uvedené v odstavci 1 písm. b) platí do 31. března 2018. 4. Toto opatření obecné povahy je závazné ode dne nabytí jeho účinnosti.
Soubory: vv_ministerstvo.pdf
15.9.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 54/2017 Povinná
Soubory: 170915_ro_54.pdf
13.9.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 53/2017 Povinná
Soubory: 170913_ro_53.pdf
11.9.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 51/2017 Povinná
Soubory: 170911_ro_51.pdf
11.9.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 52/2017 Povinná
Soubory: 170911_ro_52.pdf
9.9.2017 - 20.10.2017 Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016 - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Povinná
Soubory: 170909_zapis.pdf
7.9.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 50/2017 Povinná
Soubory: 170907_ro_50.pdf
5.9.2017 - 21.10.2017 Volby do PS 2017 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Povinná
Soubory: 170906_sílda.pdf
4.9.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 49/2017 Povinná
Soubory: 170904_ro_49.pdf
1.9.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 48/2017 Povinná
Soubory: 170901_ro_48.pdf
31.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 46/2017 Povinná
Soubory: 170831_ro_46.pdf
31.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 47/2017 Povinná
Soubory: 170831_ro_47.pdf
30.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 45/2017 Povinná
Soubory: 170830_ro_45.pdf
29.8.2017 - 13.9.2017 Oznámení veřejnou vyhláškou - uzavírka Loučky 20.9.2017 Povinná
Soubory: 170829_771.pdf
29.8.2017 - 13.9.2017 Oznámení o zahájení řízení - uzavírka přejezd č. P3839 Kralice n.O. Informace
Soubory: 170829_772.pdf
28.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 44/2017 Povinná
Soubory: 170828_ro_44.pdf
24.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 43/2017 Povinná
Soubory: 170824_ro_43.pdf
23.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 42/2017 Povinná
Soubory: 170823_ro_42.pdf
22.8.2017 - 30.9.2017 Veřejná vyhláška - zákaz vstupu do lesů v kú Březník - následy větrné sršti ze dne 11.8.2017 Povinná
Číslo jednací došlého dokumentu: Spisová značka: MNnO 1094/17/ŽPŽ/Sed Číslo jednací: ČJ/MNnO 3706/17/ŽPŽ/Sed Vyřizuje: Ing. Tomáš Sedláček Telefon: 568 619 180 E-mail: sedlacek@mesto-namest.cz V Náměšti nad Oslavou dne 22. 08. 2017 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Soubory: dl-520399296156111102.pdf
22.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 41/2017 Povinná
Soubory: 170822_ro_41.pdf
21.8.2017 - 5.9.2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Povinná
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Soubory: počet členů vl. komise.pdf
18.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 40/2017 Povinná
Soubory: 170818_ro_40.pdf
16.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 39/2017 Povinná
Soubory: 170816_ro_39.pdf
15.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 38/2017 Povinná
Soubory: 170815_ro_38.pdf
14.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 37/2017 Povinná
Soubory: 170814_ro_37.pdf
9.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 36/2017 Povinná
Soubory: 170809_ro_36.pdf
8.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 35/2017 Povinná
Soubory: 170808_ro_35.pdf
7.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 33/2017 Povinná
Soubory: 170807_ro_33.pdf
7.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 34/2017 Povinná
Soubory: 170807_ro_34.pdf
31.7.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 32/2017 Povinná
Soubory: 170731_ro_32.pdf
28.7.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 31/2017 Povinná
Soubory: 170728_ro_31.pdf
25.7.2017 - 31.8.2017 Sucho - výzva Informace
Číslo jednací: ČJ/MNnO 3212/17/ŽPŽ/Such Vyřizuje: Ing. Petr Suchánek, DiS. Telefon: 568 619 184 E-mail: suchanek@mesto-namest.cz V Náměšti nad Oslavou 21.7.2017
Soubory: dl-6925303712436347035.pdf
19.7.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 30/2017 Povinná
Soubory: 170719_ro_30.pdf
18.7.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 29/2017 Povinná
Soubory: 170718_ro_29.pdf
17.7.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 28/2017 Povinná
Soubory: 170717_ro_28.pdf
13.7.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 27/2017 Povinná
Soubory: 170713_ro_27.pdf
7.7.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 26/2017 Povinná
Soubory: 170707_ro_26.pdf
3.7.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 25/2017 Povinná
Soubory: 170703_ro_25.pdf
30.6.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 24/2017 Povinná
Soubory: 170630_ro24.pdf
30.6.2017 - 31.12.2017 Závěrečný účet za rok 2016 Povinná
Soubory: 2016_závěrečný účet.pdf, 170329_264_audit.pdf, fin 2_12.pdf, příloha.pdf, rozvaha.pdf, výkaz zisku a ztráty.pdf, výkaz_zisku_a_ztráty.pdf, rozvaha.pdf, příloha_č.5_(a.4_-_podrozvahové_účty).pdf
28.6.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 23/2017 Povinná
Soubory: 170628_ro23.pdf
26.6.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 22/2017 Povinná
Soubory: 170626_ro22.pdf
21.6.2017 - 30.6.2017 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 03/2017 Povinná
Jednání se uskuteční 29. 6. 2017 v 19:00 v budove OÚ Březník. Program jednání: 1. Schválení programu jednání ZO č. 03/2017 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Informace o hospodaření FIN za 05/2016 5. Závěrečný účet obce za rok 2016 6. Stavba kanalizace a ČOV – informace 7. Žádosti 8. Různé a diskuze
Soubory: 170621_pozvanka.pdf
21.6.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 21/2017 Povinná
Soubory: 170621_ro21.pdf
20.6.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 20/2017 Povinná
Soubory: 170620_ro20.pdf
19.6.2017 - 4.8.2017 Exekuční příkaz Povinná
Č.j.:006 EX 751/11-36, JUDr. Alena Blažková, PH.D, soudní exekutor
Soubory: 170619_ex_křapová.pdf
19.6.2017 - 31.8.2017 Uzavírka Kralice n. O. - ulice Nádražní od 1.7. do 31.8.2017 Povinná
Soubory: dopis.png, dopis_1.png, dopis_2.png, etapy.png, mapa.png
15.6.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 19/2017 Povinná
Soubory: 170615_ro19.pdf
13.6.2017 - 30.6.2017 Závrečný účet za rok 2016 - Mikroregion Chvojnice Povinná
Soubory: chvojnice - závěrečný účet.pdf, chvojnice - zpráva.pdf, návrh rozpočtu 2017_chvojnice.pdf
13.6.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 18/2017 Povinná
Soubory: 170613_ro18.pdf
12.6.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 17/2017 Povinná
Soubory: 170612_ro17.pdf
9.6.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 16/2017 Povinná
Soubory: 170609_ro16.pdf
5.6.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 15/2017 Povinná
Soubory: 170605_ro15.pdf
2.6.2017 - 30.6.2017 Oznámení o záměru prodeje pozemků pč. 1201/5 a 1201/6 v kú Březník Povinná
Oznámení o záměru prodeje pozemků pč. 1201/5 a 1201/6 v kú Březník
Soubory: 170602_prodej pozemků.pdf
1.6.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č.13/2017 Povinná
Soubory: 170601_ro13.pdf
1.6.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 14/2017 Povinná
Soubory: 170601_ro14.pdf
31.5.2017 - 17.6.2017 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Povinná
Uzavření silnice Loučky ve dnech 12-16.6.2017
Soubory: dl-71265708056641193.pdf, dl-3290079866838811170.pdf
31.5.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 12/2017 Povinná
Soubory: ro_1712.pdf
26.5.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 11/2017 Povinná
Soubory: ro_1711.pdf
22.5.2017 - 25.5.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace Povinná
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace Tělocvičné jednotě Sokol Březník na rok 2017 ze dne 24. 4. 2017.
Soubory: 170522_smlouva_tj.pdf
12.5.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 10/2017 Povinná
Soubory: ro_1710.pdf
11.5.2017 - 26.5.2017 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Povinná
Č.j.: MNnO 1885/17/Dop/Kob
Soubory: 170511_395.pdf, dl-6257098753855235245.pdf, dl-8272208971453727027.pdf
10.5.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 9/2017 Povinná
Soubory: ro_1709.pdf
9.5.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 8/2017 Povinná
Soubory: ro_1708.pdf
5.5.2017 - 30.6.2018 Schválený rozpočet na rok 2017 Povinná
Na zasedání dne 7.4.2017 schválilo usnesením č. 14/2017 zastupitelstvo obce Březník rozpočet obce na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020.
Soubory: 170505_schválený rozpočet.pdf
3.5.2017 - 19.5.2017 Upozorňujeme občany, že z důvodu opravy železničního přejezdu v Loučkách bude tato silnice úplně uzavřena od pondělí 8.5.2017 do 19.5.2017, objízdná trasa vede přes Kralice Povinná
Soubory: dl-6257098753855235245.pdf
2.5.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 6/2017 Povinná
Soubory: ro_1706.pdf
2.5.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 7/2017 Povinná
Soubory: ro_1707.pdf
27.4.2017 - 26.5.2017 Porovnání ceny pro vodné a stočné - obec Březník za rok 2016 Povinná
Plnění vybraných povinností vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací (§36, odst. 5 zákona č. 274/2001)
Soubory: vsvak_obec březník_00289132_2016.pdf
27.4.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 5/2017 Povinná
Soubory: 170426_ro_5.pdf
26.4.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 4/2017 Povinná
Soubory: 170426_ro_4.pdf
25.4.2017 - 31.5.2017 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam daně nemovitých věcí na rok 2017 Povinná
Soubory: dl-2673497141093218496.pdf
25.4.2017 - 30.6.2017 Oznámení - Svazek pro komunální služby Povinná
Svazek obcí pro komunální služby oznamuje, že dle novelyzákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je na internetových stránkách svazku uveřejněn schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření. V elektronické podobě jsou dokumenty k nahlédnutí na následujícím odkazu: http://www.svazek-sluzby.cz/dokumenty/ V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí v kanceláři v sídle Svazku obcí pro komunální služby, Hrotovická 232, Třebíč.
Soubory: dl-659419774795976297.pdf
20.4.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 3/2017 Povinná
Soubory: 170420_ro_3.pdf
13.4.2017 - 13.5.2017 Honební společenstvo - pozvánka na valnou hromadu Povinná
Soubory: pozvanka_valna_hromada_2017.pdf
11.4.2017 - 17.5.2017 Usnesení o elektronické dražbě - exekuce Informace
pozemek p. č. 184, stavba č.p. 113, pozemek 1343/10
Soubory: exekuce_nováček.pdf
11.4.2017 - 30.6.2017 Zápis z Valné hromady Svazku obcí pro komunální služby Povinná
Soubory: dl-4641344529571446926.pdf, dl-8724498301799782734.pdf
10.4.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 2/2017 Povinná
Soubory: 170410_ro_2.pdf
7.4.2017 - 30.6.2017 Návrh závěrečného účtu sestaveného k 31.12.2016 - za rok 2016 Povinná
Návrh závěrečného účtu obce Březník za rok 2016 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 provedená odborem kontroly Krajským úřadem kraje Vysočina dne 30. 3. 2017. Přílohy závěrečného účtu: Obec Březník: Fin 2-12, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce k 31. 12. 2016. Příspěvková organizace: ZŠ a MŠ Březník: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha sestavené k 31. 12. 2016.
Soubory: příloha_č.5_(a.4_-_podrozvahové_účty).pdf, rozvaha.pdf, výkaz_zisku_a_ztráty.pdf, 170329_264_audit.pdf, fin 2_12.pdf, příloha.pdf, rozvaha.pdf, výkaz zisku a ztráty.pdf, 16_návrh.pdf
7.4.2017 - 31.5.2017 Oznámení o zahájení řízení - uzavírka a objížďka,Kralice n.Osl.,Revitalizace trati Povinná
Soubory: dl-2120750943317861556.pdf, dl-7134811278030786321.pdf
7.4.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 1/2017 Povinná
Soubory: 170407_ro_1.pdf
30.3.2017 - 8.4.2017 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 02/2017 Povinná
Zasedání se uskuteční dne 7. 4. 2017 v budově OÚ v Březníku od 18 hodin. Program jednání: 1. Schválení programu jednání ZO č. 02/2017 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Informace o hospodaření FIN za 02/2016 5. Zpráva KV a FV 6. Stavba kanalizace a ČOV – informace 7. Příprava stavebních míst, výkupy a prodej pozemků - informace 8. Schválení účetní uzávěrky Obce 9. Schválení účetní uzávěrky ZŠ a MŠ 10. Schválení obecních směrnic 11. Schválení rozpočtu 2017 12. Různé a diskuze
Soubory: 1702_pozvanka.pdf
22.3.2017 - 8.4.2017 Návrh rozpočtu obce na rok 2017 Povinná
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.
Soubory: 2017_rozpocet_navrh.pdf
20.3.2017 - 7.4.2017 Pozvánka a materiály na 36. Valnou hromadu svazku VODOVODY A KANALIZACE Třebíč Povinná
Soubory: vyřazení him_vak_2016.pdf, vstup a výstup obcí_vak.pdf, prodej obchodní spilečnosti em_vak.pdf, spolufinancování vodovodního díla_vak.pdf, střednědobý výhled_vak.pdf, aktualizace sdp_vak_2016.pdf, rozpočet svazku 2017_vak.pdf, příspěvky obcí na investice 2016.pdf, plán investic 2016.pdf, závěrečný účet 2016_vak.pdf, plnění rozpočtu_2016.pdf, plnění investic_vak.pdf, pozvánka vak 2017.pdf
8.3.2017 - 31.12.2017 VAK Třebíč - ZVEŘEJŇOVÁNÍ PODLE NOVELY ZÁKONA č. 250/2000 Sb., Povinná
VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172, 674 01 Třebíč ZVEŘEJŇOVÁNÍ PODLE NOVELY ZÁKONA č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE na aktuální rok, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet svazku a rozpočtové provizorium jsou nebo budou zveřejněny na webových stránkách dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE na adrese: http://www.vaktr.cz/hospodareni.html Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v sídle dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE, ulice Kubišova 1172, Třebíč.
Soubory: dl-6339651587737407339.pdf
6.3.2017 - 26.4.2017 Usnesení o opakované dražbě Povinná
KÚ Březník, č. e.: 53, na p. č. 3272/3, LV 712
Soubory: 170306_194.pdf, 170306_194_1.pdf
24.2.2017 - 11.3.2017 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Povinná
ČJ/MNnO 812/17/Dop/Kob
Soubory: 170224.pdf
24.2.2017 - 30.6.2017 Oznámení o zahájení řízení o uzavírce komunikace Informace
Soubory: dl-81375066900141513221.oznámení zahájení řízení.pdf, dl-2082834257651754192výkresy a4.pdf
22.2.2017 - 31.12.2017 Údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný Povinná
Soubory: dl-6337940626969353710Čj - uzsvm_bji_1904_2017-bjim(1).pdf, dl-8181152602342522200březník.pdf
21.2.2017 - 23.3.2017 Návrh rozpočtu na rok 2017 + pozvánka na valnou hromadu členů Svazku obcí pro komunální služby Povinná
Soubory: dl-8668354228212068766návrh rozpočtu 2017.pdf, dl-8249658261142066920pozvánka na vh.pdf, dl-123214099655283630rozpočtový výhled 2018-2021.pdf
13.2.2017 - 31.3.2017 Tisková zpráva FÚ pro KV - daň z příjmů Povinná
Soubory: dl-1429151489937052944daň z příjmů - 2017 - tz.pdf
2.2.2017 - 11.2.2017 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 01/2017 Povinná
Zasedání se uskuteční dne 10. 2. 2017 v budově OÚ, začátek 18:00 h. Program jednání: 1. Schválení programu jednání ZO č. 01/2017 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Informace o hospodaření FIN za 12/2016 5. Zpráva KV 6. Stavba kanalizace a ČOV – informace 7. Příprava rozpočtu 2017 8. Různé a diskuze
Soubory: 1701_pozvanka.pdf
20.1.2017 - 23.2.2017 Návrh zadání Uzemního plánu Náměšť nad Oslavou Povinná
Soubory: dl-3700519661959761009návrh_zadání_Úp_náměšť_n_osl.pdf, dl-4028736653433538613oznámení_do_Úp_náměšt_n_o.pdf
12.12.2016 - 11.1.2017 Obecně závazná vyhláška obce Březník č. 1/2016 o nočním klidu Povinná
Soubory: 161212_vyhlÁŠka_noční klid.pdf
11.11.2016 - 7.4.2017 Pravidla rozpočtvého provizoria pro rok 2017 Povinná
Soubory: 161111_proviz_rozp.pdf
1.11.2016 - 11.11.2016 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník Povinná
Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 05/2016. Místo konání: OÚ Březník Termín: 11. 11. 2016 v 18 hodin
Soubory: 1605_pozvanka.pdf
25.10.2016 - 25.1.2017 VODOVODY A KANALIZACE - Smlouva o poskytnutí dotace – Mohelno Povinná
http://www.vaktr.cz/verejnopravni-smlouvy.html
Soubory: smlouva_vak.pdf
19.10.2016 - 2.11.2016 Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech pozemních komunikací Povinná
Soubory: 160816_712.pdf, usnesení kraj.pdf
19.10.2016 - 2.11.2016 Veřejnoprávní smlouva - projednání přestupků Povinná
Soubory: keox3654930960529632757.pdf, rozhodnutí kraj.pdf
9.10.2016 - 25.10.2016 Oznámení o záměru Povinná
Na základě ustanovení § 39 a odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a v souladu se záměrem zastupitelstva obce schváleným dne 15. 9. 2016 usnesením č. 30/2016, zveřejňuje obec tento záměr prodat následující nemovitosti konkrétním zájemcům na základě jejich žádostí.
Soubory: 161009_oznameni_prodej_poz.pdf, 161009_oznameni_priloha_1_gp_602.pdf, 161009_oznameni_priloha_2_gp_00597.pdf, 161009_oznameni_priloha_3_gp_0302_cb.pdf
3.10.2016 - 18.10.2016 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Informace
Předmětem dražby jsou následující nemovitosti povinného a jejich příslušenství: LV 333 KÚ pro kraj Vysočina, KP Třebíč Okres: Třebíč Obec: Březník Kod k.ú.: 614441 Březník Podíl: 1/1 Budovy: Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele Březník, č.e. 53 Rod. rekr. 3272/3, LV: 712
Soubory: exek..pdf
28.9.2016 - 8.10.2016 Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina - tel. spojení do volební místnosti Povinná
Soubory: sken_(2016-10-3)_864.pdf
23.9.2016 - 9.10.2016 Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy Povinná
KUJI 69990/2016 OUP 218/2015 OUP-342
Soubory: vyhláška kraj vysočina.pdf
22.9.2016 - 7.10.2016 O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina Povinná
Soubory: oznámení.pdf
14.9.2016 - 31.12.2016 Údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný Informace
Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě. V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci, tuto evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat obecnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází, s tím, že obecní úřad údaje zveřejní na úřední desce. S odkazem na výše uvedené Vám zasíláme jmenovitý seznam Nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků aktualizovaný ke dni 1. 8. 2016. Tento seznam bude vždy aktualizován pololetně a vždy Vám bude předán ke zveřejnění na Vašich úředních deskách. Žádáme Vás tímto o zveřejnění informace pro veřejnost a výzvy občanům (zaslaných Vám již v březnu loňského roku) a aktualizovaného seznamu Nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků.
Soubory: poz..pdf
8.9.2016 - 31.10.2016 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez Informace
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy. V souladu s ustanovením § 25 odst. 4 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vám v příloze zasíláme Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož vlastníkem je E.ON Distribuce, a.s. Tímto si vás dovolujeme požádat, abyste přiložené Upozornění (plakát) co nejdříve zveřejnili ve vaší územní působnosti způsobem u vás obvyklým, a to včetně oblastí sezónní rekreace (chatové osady, zahrádkářské kolonie apod.). Pokud vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo ne-provedou ořez dřevin způsobem a v termínu, jak je uvedeno v Upozornění v příloze, vstoupí zaměstnanci naší společnosti, nebo pověřené organizace na zá-kladě plné moci udělené ze strany společnosti E.ON Distribuce, a.s., následně na dotčené pozemky a provedou nezbytné zásahy do dřevin vlastními prostředky. Věříme, že vy i vaši občané pochopíte důležitost provedení výše zmíně-ných opatření pro zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie. Předem děkujeme za spolupráci. S pozdravem Bohdan Důbrava pověřen vedením Správy sítě VN, NN a ZP
Soubory: plakát.pdf, podmínky.doc
7.9.2016 - 15.9.2016 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník Povinná
Pozvánka na veřejné zasedání č. 04/2016, (XI. zasedání volebního období 2014-2018) Datum, čas a místo konání:15. 9. 2016 19:00 OÚ v Březníku Program jednání: 1. Schválení programu jednání ZO č. 04/2016 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Informace o hospodaření FIN za 8/2016 5. Dohoda o převodu investorství – Kanalizace a ČOV 6. Žádosti odkup pozemků v obci 7. Kupní a plánovací smlouvy – Za branou 8. Lokalita Za branou II – zájem, výkupy pozemků, pravidla koupě, předpokládaný postup, jiné možnosti. 9. Různé a diskuze
Soubory: sken_(2016-9-7)_zo.pdf
30.8.2016 - 17.9.2016 Oznámení o záměru Povinná
Lokalita Za branou.
Soubory: 160830_oznameni_za_branou_nov.pdf
26.8.2016 - 7.10.2016 Volby do zastupitelstev krajů - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Povinná
Soubory: zap.pdf
23.8.2016 - 7.10.2016 Volby do zastupitelstev krajů - INFORMACE o počtu a sídlech volebních okrsků Povinná
Soubory: sken_(2016-8-22)_volby.pdf
8.8.2016 - 30.10.2016 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Povinná
Pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016 stanovuji pro volební okrsek č. 1 počet členů volební komis 5 a jeden zapisovatel.
Soubory: 160808_popcet_clenu.pdf
1.8.2016 - 16.8.2016 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Informace
Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3, pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaného Okresním soudem v Třebíči dne 12.12.2007 č.j. 9 Nc 1902/2007-4, na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Třebíči ze dne 14.06.2006 č.j. 11 C 31/2006 proti povinné(mu): Milan Račanský bytem Březník 247, Březník, PSČ: 675 74, RČ: 461116/150
Soubory: keox1255595012893265969.pdf
1.8.2016 - 15.9.2016 Výsledky celoplošné deratizace obce Březník Informace
Soubory: deratizace 2016.pdf
1.7.2016 - 1.8.2016 Výpočet ceny stočného pro obec Březník Povinná
Soubory: porovnání březník.pdf
8.6.2016 - 17.6.2016 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník Povinná
Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 03/2016 Datum, čas a místo konání: 16. 6. 2016 19:30, OÚ v Březníku
Soubory: 1603_pozvanka.doc
6.6.2016 - 6.9.2016 Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší Povinná
Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z. Do plného znění opatření obecné povahy lze nahlédnout také na úřední desce Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska.
Soubory: opatŘenÍ obecnÉ povahy.pdf, program zlepŠovÁnÍ kvality ovzduŠÍ.pdf, příloha č. 3 k opatření obecné povahy č.j. 30724_env_16.pdf, příloha č. 5 k opatření obecné povahy s č.j. 30724_env_16.pdf, stanovisko.pdf
16.5.2016 - 31.5.2016 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A, opravné rozhodnutí Povinná
Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl že písemné vyhotovení rozhodnutí č.j. DUCR-5858/16/Vb ze dne 28. ledna 2016, kterým bylo vydáno stavební povolení na stavbu: „Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“ opravuje tak, že dále uvedené SO se mění a doplňují takto: SO 26-19-01 se mění na SO 26-16-01 a doplňují se SO 33-14-02 a SO 33-06-02. Více v příloze.
Soubory: sken_(2016-5-16)0001.pdf
12.5.2016 - 31.8.2016 Jak je to s cestovními doklady pro děti? Informace
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz? Informace k tématu naleznete v příloze.
Soubory: cestovni doklady pro deti.pdf
12.5.2016 - 22.6.2016 Zahájení řízení a Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina Povinná
Veřejné projednání proběhne ve středu dne 15. 6. 2016 v Kongresovém sálu Krajského úřadu Kraje Vysočina, budova B, Žižkova 57, Jihlava. Více informací hledejte v příloze.
Soubory: keox1385970551744476981.pdf
6.5.2016 - 30.9.2016 Petice proti přehradě na řece Oslavě – „Zachraňme údolí Oslavy“ Informace
Petiční archy Petice proti přehradě na řece Oslavě – „Zachraňme údolí Oslavy“ lze podepisovat i na našem obecním úřadě v jeho pracovní době. O dalším místech, kde bude možno petici podepsat budete informováni.
Soubory: petice proti přehradě na řece oslavě - petiční arch.pdf, petice vd Čučice.pdf, zpráva.pdf
4.5.2016 - 30.6.2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Změna sídla územního pracoviště Finančního úřadu pro Kraj Vysočina v Náměšti nad Oslavou Informace
Soubory: keox480157961056820158.doc
2.5.2016 - 30.6.2016 Informace k dani z nemovistostí na rok 2016 Informace
Letáky pro poplatníky daně z nemovitých věcí, hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí v roce 2016 a informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věci v letošním roce.
Soubory: hps_složenky.pdf, mf-inf10_9.pdf, mf-inf15_7.pdf, keox6491503012972459240.pdf
19.4.2016 - 4.5.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ, nakládání s vodami – vypouštění předčištěných odpadních vod na ČOV do vod povrchových Povinná
Číslo jednací došlého dokumentu Číslo jednací: ČJ/MNnO 1942/16/ŢPŢ/Such Vyřizuje: Ing. Petr Suchánek, DiS. Telefon: 568 619 184 E-mail: suchanek@mesto-namest.cz V Náměšti nad Oslavou dne 18.4.2016
Soubory: keox8318467214400466158.pdf
18.4.2016 - 30.6.2016 Závěrečný účet obce Březník za rok 2015 Povinná
Návrh závěrečného účtu obce Březník za rok 2015 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 provedená odborem kontroly Krajským úřadem kraje Vysočina dne 21. 3. 2016. Přílohy závěrečného účtu: Obec Březník: Fin 2-12, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce k 31. 12. 2015. Příspěvková organizace: ZŠ a MŠ Březník: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha sestavené k 31. 12. 2015.
Soubory: návrh_4_fin.pdf, fin 12_2015.pdf, rozvaha 12_2015.pdf, příloha 12_2015.pdf, výkaz_zisku_a_ztráty_-_příspěvkové_organizace.pdf, rozvaha_-_příspěvkové_organizace.pdf, příloha_č.5_(a.4_-_podrozvahové_účty).pdf, 2016-03-31_audit.pdf, výkaz zisku a ztráty 12_2015.pdf
13.4.2016 - 17.6.2016 Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Březník konaného dne 17. 6. 2016 Informace
Soubory: hs.pdf
31.3.2016 - 8.4.2016 ZRUŠENO!!! Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Březník konaného dne 8. 4. 2016 Informace
VALNÁ HROMADA BYLA NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ HONEBNÍHO STAROSTY ZRUŠENA . NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE OZNÁMEN.
Soubory: hs.pdf
23.3.2016 - 8.4.2016 VODOVODY A KANALIZACE Třebíč, Pozvánka na 35. Valnou hromadu Povinná
Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE svolává 35. Valnou hromadu, která se uskuteční v pátek 8. dubna 2016 od 11:00 hodin.
Soubory: plán.pdf, plnění.pdf, usnesení.pdf, vyřazení majetku.pdf, zásady.pdf, změna stanov.pdf, dost o přijetí člena.pdf
23.3.2016 - 30.4.2016 U S N E S E N Í o nařízení dražebního jednání – elektronická dražba Informace
JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha - východ se sídlem Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4
Soubory: keox3298428391657827917.pdf
22.3.2016 - 30.3.2019 Veřejnoprávní smlouva Povinná
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace Tělocviční jednotě Sokol Březník.
Soubory: sken_(2016-3-22)_smlouva sokol.pdf
9.3.2016 - 17.3.2016 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník Povinná
Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník, termín 17/3/2016, OÚ Březník, 18:00: Program jednání: 1. Schválení programu jednání ZO č. 02/2016 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Informace o hospodaření FIN za 1/2016 5. Žádosti do rozpočtu obce 2016 - došlé 6. Rozpočet obce na rok 2016 7. Věcná břemena 8. Různé a diskuze
Soubory: 1602_pozvanka.pdf
2.3.2016 - 18.3.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o zahájení vodosprávního řízení - Kanalizace a ČOV Březník Povinná
Číslo jednací došlého dokumentu: - Číslo jednací: ČJ/MNnO 1053/16/ŢPŢ/Such Vyřizuje: Ing. Petr Suchánek, DiS. Telefon: 568 619 184 E-mail: suchanek@mesto-namest.cz V Náměšti nad Oslavou dne 1.3.2016
Soubory: oznámení.pdf
2.3.2016 - 18.3.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Povinná
Číslo jednací: MNnO 944/16/Dop/Kob Spisová značka: MNnO 256/16/Dop/Kob Vyřizuje: Ing. Marie Koblížková Telefon: 568 619 122 E-mail: koblizkova@mesto-namest.cz V Náměšti nad Oslavou dne 1. 3. 2016
Soubory: opatření.pdf
2.3.2016 - 31.3.2016 Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků aktualizovaný ke dni 1. 2. 2016 Informace
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JIHLAVA, TOLSTÉHO 15, 586 01 JIHLAVA NAŠE Č.J.: UZSVM/BJI/2046/2016-BJIM VYŘIZUJE: Pospíšilová Alena ÚTVAR: oddělení Hospodaření s majetkem TELEFON: +420 567 551 278 E-MAIL: Alena.Pospisilova@uzsvm.cz DAT.SCHRÁNKA: rq6fs9a DATUM: 26. 2. 2016
Soubory: pozemky.pdf
29.2.2016 - 17.3.2016 Návrh rozpočtu obce na rok 2016 Povinná
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky 2017 -2020. Rozpočet bude projednáván na ZO které se bude konat dne 17. 3. 2016.
Soubory: 2016_rozpocet_breznik_v7_navrh_deska.pdf
18.2.2016 - 10.3.2016 Svazek obcí pro komunální služby - veřejná vyhláška Povinná
Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 10.3.2016 Záverečný účet za rok 2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Návrh rozpočtu na rok 2016 Rozpočtový výhled do roku 2020
Soubory: 2016-03-18-svazek_bar.pdf
4.2.2016 - 29.2.2016 Veřejná vyhláška - s t a v e b n í p o v o l e n í pro stavbu dráhy “ Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“ Povinná
DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Č. j.: DUCR-5858/16/Vb
Soubory: vv_stav. povolení_dráha.pdf
25.1.2016 - 25.1.2016 Veřejná vyhláška: Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnoce vlivů na udržitelný rozvoj území Povinná
KUJI 5313/2016 OUP 218//2015 OUP-36
Soubory: 1.pdf
21.1.2016 - 29.1.2016 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník Povinná
Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 01/2016. Místo konání: OÚ Březník Datum a čas: 29. 1. 2016, 18:30 Program jednání dle přílohy.
Soubory: 1601_pozvanka.pdf
21.1.2016 - 29.1.2016 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník Povinná
Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 01/2016. Místo konání: OÚ Březník Datum a čas: 29. 1. 2016, 18:30 Program jednání dle přílohy.
Soubory: generel_lapv___vc._protokolu.pdf
7.1.2016 - 28.1.2016 Zápis do I. třídy Informace
Základní škola a mateřská škola Březník
Soubory: 160107_zápis.jpg
17.12.2015 - 7.1.2016 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Povinná
Stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Oslava v říčním kilometru (dále jen „ř. km“) 17,435 – 96,381 (od zaústění vodního toku Chvojnice po hráz Veselského rybníka v Novém Veselí) včetně přítoku Bohdalovský potok v ř. km 0,000 – 1,975 (od soutoku s Oslavou po hráz vodního díla Ostrov nad Oslavou) na území Kraje Vysočina. KUJI 79061/2015 OŽPZ 1850/2015 PP-19
Soubory: vv_záplav. plocha.pdf, keox5616231858123296247.pdf
8.12.2015 - 20.12.2015 Oznámení zahájení stavebnho řízení Hlášení
DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc “Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“
Soubory: vv_dráhy.pdf
8.12.2015 - 16.12.2015 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 06/2015 Povinná
Místo konání: OU Březník, termín 16. 12. 2015, 19:00 hod Program jednání: 1. Schválení programu jednání ZO č. 06/2015 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Informace o hospodaření FIN za 11/2015 5. Zpráva kontrolních výborů 6. Rozpočtové opatření 7. Schvalování rozpočtových opatření v závěru roku 8. Rozpočtové provizorium na rok 2016 9. Zásady a postup poskytování dotací z rozpočtu obce 10. Příprava prodeje a výkupu pozemků v obci 11. Informace o projektech roku 2015 12. Žádosti 13. Různé a diskuze
Soubory: 1506_pozvanka.pdf
4.12.2015 - 7.1.2016 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, veřejná vyhláška Kanalizace a ČOV Březník Povinná
Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby s názvem Březník – kanalizace a ČOV v katastrálním území Březník. Dnem podání návrhu bylo zahájeno územní řízení - návrhu veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě, na den 7. 1.2016 (čtvrtek) v 9.00 hod se schůzkou pozvaných (viz. příloha) v zasedací místnosti objektu obecního úřadu v Březníku.
Soubory: keox1910122118161647601.pdf
2.12.2015 - 7.1.2016 Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků aktualizovaný ke dni 1. 11. 2015 Informace
Soubory: keox2274696805512414860.pdf, keox1881177310801645997.pdf
16.11.2015 - 30.11.2015 Aktualizace Generelu LAPV - Obec Březník (LAPV Březník) Informace
Podklady pro jednání.
Soubory: 60442_2015-mze-15121.pdf, breznik.jpg, el breznik.doc, seznam lokalit a dotcenych obci pm.doc
9.11.2015 - 30.6.2016 Informace o možnosti rušení televizního příjmu provozem sítí LTE Informace
Rušení televizního příjmu – jak postupovat? Výsledkem digitalizace televizního vysílání dokončené v roce 2012 bylo také odebrání části televizních kmitočtů v pásmu 800 MHz ve prospěch mobilních sítí. Tyto, ale i další kmitočty (1800 a 2600 MHz) získali všichni tři stávající mobilní operátoři v aukci v roce 2014. Díky nově přiděleným kmitočtům (zejména jde o kmitočty v pásmu 800 MHz) jsou mobilní operátoři povinni pokrýt do pěti let 98 % území ČR signálem LTE (Long Term Evolution), což je širokopásmová technologie určená pro vysokorychlostní přenos dat v mobilních sítích, někdy označována i jako 4G. V prvním pololetí 2014 byla zahájena výstavba sítí LTE a současně došlo k zahájení zkušebního provozu v nově přidělených pásmech, a to i v původním TV pásmu 800 MHz. Hlavním důvodem zkušebního provozu je ověřování, zdali nedochází k rušení příjmu zemského digitálního televizního vysílání v okolí základnových stanic mobilních sítí. Všechny stávající televizní přijímače, set-top-boxy a přijímací antény jsou totiž konstruovány i pro příjem TV kmitočtů v pásmu 800 MHz, kde však nyní vysílají právě LTE základnové stanice, což může způsobovat rušení televizního příjmu. Informace týkající se uvádění LTE sítí do provozu, resp. plnění podmínek výběrového řízení vztažených k pokrytí obyvatel a území České republiky službami mobilního vysokorychlostního přístupu k internetu jednotlivých mobilních operátorů jsou dostupné na stránce http://lte.ctu.cz/
Soubory: informace o rušení televizního vysílání.pdf
9.11.2015 - 24.11.2015 Oznámení o zahájení správního řízení - povolení kácení dřevin mimo les Povinná
Ladislav Sochor, Březník č.p. 239, č.j.: 1022/2015
Soubory: 1511101022_1.pdf
30.10.2015 - 15.11.2015 Rozhodnutí o povolení kácení dřeviny a o uložení náhradní výsadby Povinná
Aleš Doležal, č.p. 127, Březník. Č.j.: 900/2015
Soubory: 151030900.pdf
30.10.2015 - 15.11.2015 Oznámení o zahájení správního řízení - povolení kácení dřevin mimo les Povinná
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Východ, Nerudova 1 772 58 Olomouc, IČ 70994234 se sídle, Praha 1, Dlážděná 1003/7, 110 00 Číslo jednací: 957/2015
Soubory: 151030957.pdf
28.10.2015 - 6.11.2015 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 05/2015 Povinná
Datum, čas a místo konání: 5. 11. 2015 19:00 OÚ v Březníku
Soubory: 1505_pozvanky.pdf
26.10.2015 - 28.2.2017 CETIN - Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí Informace
Zdarma
Soubory: 4.pdf
25.10.2015 - 10.11.2015 Oznámení o záměru Povinná
Oznámení o záměru o pronájmu nebytových prostor na adrese Březník p. 66. Výlučně kancelář.
Soubory: 151025_oznameni_nebyt_66.pdf
23.10.2015 - 6.11.2015 Pozánka na jednání Valné hromady Honebního společenstva - Březník, které se koná dne 6. 11. 2015 Informace
Soubory: 151023_hs.pdf
23.10.2015 - 7.11.2015 Rozhodnutí o povolení kácení dřeviny a o uložení náhradní výsadby Povinná
Karel Hochmuth, Březník č.p. 115, č.j.: 899/2015
Soubory: 151023899.pdf
20.10.2015 - 20.11.2015 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Krajský úřad Kraje Vysočina Povinná
Stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území význammného vodního toku Oslava v ř. km 17,435 - 96,381.
Soubory: 151020_kraj.pdf
9.10.2015 - 24.10.2015 Oznámení o zahájení správního řízení - povolení kácení dřevin mimo les Povinná
Č.j.: 900/2015, Aleš Doležal, smrk
Soubory: 151009900_úř.d..pdf
7.10.2015 - 22.10.2015 Oznámení o zahájení správního řízení - povolení kácení dřevin mimo les Povinná
Č.j.: 899/2015 ,Karel Hochmuth, smrk
Soubory: 151009899.pdf
2.10.2015 - 20.10.2015 Rozhodnutí o povolení kácení dřeviny a o uložení náhradní výsadby Povinná
Č.j.: 821/2015, Jaroslav Bohuslav
Soubory: 151002_bohuslav_rozhodnutí.pdf
23.9.2015 - 24.10.2015 Oznámení o konání výběrového řízení - VI. kolo - zájemce o koupi Dětského tábora v Náměšti nad Oslavou Povinná
Soubory: iv.kolo_tábor.pdf, tábor_prohlášení.pdf
16.9.2015 - 24.9.2015 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 04/2015 Povinná
Zasedání se uskuteční 24. 9. 2015 v budově OÚ Březník. Začátek v 19 hod.
Soubory: 1504_pozvanka.pdf
16.9.2015 - 2.10.2015 Oznámení o zahájení správního řízení - povolení kácení dřevin mimo les Povinná
Č.j.: 821/2015, Jaroslav Bohuslav
Soubory: 150916_bohuslav_zahájení.pdf
9.9.2015 - 15.9.2015 Zveřejnění informací o zakázce Povinná
Dopravní napojení obytné zóny pro 3RD, lokalita Horky Veřejná zakázka na stavební práce, zadaná ve smyslu § 12, odst. 3 a § 18, odst. 5 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
Soubory: zverejneni informace o zakazce sjezd.pdf
21.8.2015 - 30.9.2015 Žádost o spolupráci Informace
Doplnění údajů o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný.
Soubory: keox9187918021007243311.pdf, kat.tab.pdf
21.8.2015 - 31.8.2015 Zrušení rozhodnutí Hlášení
hejtmana Kraje Vysočina ze dne 7. 8. 2015 o vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha podle § 5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č. 2/2007, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
Soubory: sucho_zrušení.pdf
20.8.2015 - 20.8.2025 Veřejnoprávní smlouva Povinná
Obnova střechy Kostela Nanebevzetí Panny Marie Marie v Březníku.
Soubory: 150819_smlouva_farnost.pdf
10.8.2015 - 25.9.2015 Odročení dražebního jednání Povinná
I. Dražební jednání č.j. 081 EX 45256/10-328 ze dne 2.7.2015 nařízené na den 6.8.2015 v 12:30 hod. se odročuje na den 24.9.2015 v 13:00 hod. Ostatní ustanovení dražební vyhlášky č.j. 081 EX 45256/10-328 ze dne 2.7.2015, než ta, která byla dotčena změnou, se nemění.
Soubory: usnesení_krutiš.pdf
7.8.2015 - 30.9.2015 ROZHODNUTÍ Povinná
hejtmana Kraje Vysočina ze dne 7. 8. 2015 o vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha podle § 5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č. 2/2007, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
Soubory: rozhodnutí.pdf
27.7.2015 - 31.8.2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Povinná
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z a výzva k uplatnění připomínek a námitek + další souvisejícíc dokumenty.
Soubory: veřejná vyhláška.pdf, návrh.pdf, program zlepŠovÁnÍ kvality ovzduŠÍ.pdf
8.7.2015 - 31.7.2015 Oznámení o konání výběrového řízení - III. kolo - zájemce o koupi Dětského tábora v Náměšti nad Oslavou Povinná
Nabídky budou přijímány do 30. 7. 2015 v čase do 14.00 hodin.
Soubory: 150708619.pdf
7.7.2015 - 7.8.2015 U S N E S E N Í o nařízení dražebního jednání – elektronická dražba Povinná
č.j. 081 EX 45256/10-328 Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal, Exekutorský úřad Praha - východ, se sídlem Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4 - Praha 4 pověřený provedením exekuce na základě nařízení exekuce Okresního soudu v Třebíči ze dne 3.1.2011, č.j. 9 EXE 2529/2010-9, které nabylo právní moci dne 19.4.2011, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného vykonatelného vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Třebíči č. j. 13 EC 835/2010 ze dne 27.9.2010, který nabyl právní moci dne 22.10.2010, vykonatelného dne 9.11.2010 k uspokojení pohledávky oprávněného: Český inkasní kapitál, a.s., Václavské náměstí čp.808 / čo.66, 110 00 Praha - Praha 1 , IČ: 27646751, práv. zast. JUDr. Roman Majer, advokát se sídlem Vyskočilova čp.1326 / čo.5, 140 00 Praha - Praha 4 proti povinnému: Martin Krutiš, bytem Stromořadní 542, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, nar. 17.5.1989
Soubory: dražební vyhláška _č.p. 73.pdf
22.6.2015 - 30.6.2015 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 03/2015 Povinná
Zasedání se uskuteční dne 30. 6. 2015 od 19 h v budově OÚ Březník. Hlavním bodem jednání je schválení závěrečného účtu obce za rok 2014.
Soubory: 1503_pozvanka_.pdf
12.6.2015 - 30.6.2015 Závěrečný účet obce Březník za rok 2014 Povinná
Návrh závěrečného účtu obce Březník za rok 2014 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 provedená odborem kontroly Krajským úřadem kraje Vysočina dne 8. 6. 2015. Přílohy závěrečného účtu: Obec Březník: Fin 2-12, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. Příspěvková organizace: ZŠ a MŠ Březník: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha.
Soubory: závěrečný účet_návrh_2014_final.pdf, rozvaha 12_2014.pdf, výkaz zisku a ztráty 12_2014.pdf, rozvaha_-_příspěvkové_organizace(5).pdf, výkaz_zisku_a_ztráty_-_příspěvkové_organizace(4).pdf, audit_přezkoumání hospodaření_2014.pdf, příloha 12_2014.pdf, fin 12_2014.pdf, příloha_příspěvková organizace_č.5_(3).pdf
20.5.2015 - 19.6.2015 Výběrové řízení č.j.: KRPJ-35220/ČJ-2015-1600MN ze dne 19.5.2015 Povinná
Areál dětského tábora u Námště nad Oslavou včetně všech součástí a příslušenství.
Soubory: tábor.pdf, tábor_2.pdf
18.5.2015 - 3.6.2015 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Povinná
č.j.: 215/2015 LM – Rozhodnutí o vyhovění návrhu na zrušení údaje o místu TP.
Soubory: vyhláška_artur.pdf
13.5.2015 - 23.6.2015 Dražební vyhláška č.j.: 137 Ex 9636/14-53 Povinná
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)
Soubory: 2015_exe.pdf
28.4.2015 - 2.6.2015 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Informace
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 30.04.2015 do dne 01.06.2015 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina ve dnech pondělí od 8.00 do 17.00 hodin úterý od 8.00 do 13.30 hodin středa od 8.00 do 17.00 hodin čtvrtek od 8.00 do 13.30 hodin pátek od 8.00 do 13.30 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 929423/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929424/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929425/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929426/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929427/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929428/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929429/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929430/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929431/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929432/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929433/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929434/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929435/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929436/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929437/15/2900-11460-304013, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2015.
Soubory: fú.pdf
15.4.2015 - 9.5.2015 Oznámení o konání výběrového řízení č. j. KŘPJ-35220/ČJ-2015-1600MN Povinná
Oznámení o konání výběrového řízení č. j. KŘPJ-35220/ČJ-2015-1600MN na zajištění zájemce o koupi nemovitosti – areál Dětského tábora v Náměšťi nad Oslavou včetně všech součástí a příslušenství dle LV č. 548 v obci a kú Kralice nad Oslavou a dle LV č. 556 v obci a kú Březník. Nedílnou součástí je i výběrové řízení na prodej věcí movitých potřebných pro provozování tohoto tábora.
Soubory: dt_-_oznameni_o_vr_p.pdf, dt_-_zadost_o_vyvese.pdf
15.4.2015 - 25.4.2015 Oznámení o zahájení správního řízení - vypořádání námitky k návrhu na vyhlášení NPR Divoká Oslava Povinná
Oznámení o zahájení správního řízení - vypořádání námitky k návrhu na vyhlášení NPR Divoká Oslava
Soubory: ozn._namitka_povodi_moravy_s.p._k_navrhu_na_vy.pdf, namitka_povodi_moravy_s.p._k_navrhu_na_vyhlase.pdf
15.4.2015 - 25.4.2015 Oznámení o zahájení správního řízení - vypořádání námitky k návrhu na vyhlášení NPR Divoká Oslava Povinná
Oznámení o zahájení správního řízení - vypořádání námitky k návrhu na vyhlášení NPR Divoká Oslava
Soubory: ozn._namitka_povodi_moravy_s.p._k_navrhu_na_vy.pdf, namitka_povodi_moravy_s.p._k_navrhu_na_vyhlase.pdf
15.4.2015 - 23.6.2015 Veřejná vyhláška oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek Povinná
Veřejná vyhláška oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek. Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.
Soubory: 18198_2015-mze-15120.pdf, navrh oop npp labe.pdf, navrh oop npp odry.pdf, navrh oop npp dunaje.pdf, seznam obci v povodi labe.pdf, seznam obci v povodi odry.pdf, seznam obci v povodi dunaje.pdf
8.4.2015 - 16.4.2015 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník Povinná
Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 02/2015. Jednání se uskuteční ve čtvrtek v místnosti OÚ Březník. Začátek je v 19:00. Hlavním bodem je informace a jednání ZO o členství obce ve svazcích a právnických osobách. Předpokládaný konec je ve 21 hod.
Soubory: 1502_zapis_p1_pozvanka_na_zo.pdf
7.4.2015 - 18.5.2015 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Povinná
ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu č.p. 215/2015 LM.
Soubory: 150407_změna_vlk.pdf
1.4.2015 - 17.4.2015 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Březník Hlášení
Ta se bude konat dne 17. 4. 2015 od 8 hodin v hosinci Na Růžku v Březníku.
Soubory: 150401330.pdf
30.3.2015 - 15.4.2015 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Povinná
Číslo jednací: 215/2015-LM
Soubory: 150330215.pdf
24.3.2015 - 10.4.2015 P O Z V Á N K A a závěrečný účet svazku Povinná
Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE svolává 34. Valnou hromadu svazku obcí, která se uskuteční v pátek 10. dubna 2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Třebíč budova B, Kubišova 1172, Třebíč
Soubory: vak_pozvánka.pdf, vak_závěrečný účet.pdf
24.3.2015 - 10.4.2015 P O Z V Á N K A a závěrečný účet svazku, plnění a návrh rozpočtu Povinná
Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE svolává 34. Valnou hromadu svazku obcí, která se uskuteční v pátek 10. dubna 2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Třebíč budova B, Kubišova 1172, Třebíč
Soubory: plnění investic.pdf
10.3.2015 - 30.3.2015 Aukční vyhláška Č.j.: 13322, BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice Informace
Příloha č.1
Soubory: 150310_vyhláška.pdf
23.2.2015 - 10.3.2015 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - prodej bytu 2+1 v obci Březník Informace
Touto ”Dražební vyhláškou” se vyhlašuje konání dražby dle ustanovení § 1771 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dražba není prováděna dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Den konání elektronické dražby se stanovuje na 13. dubna 2015, na webové adrese www.eurodrazby.cz. Zahájení dražby bude ve 13:00 hod.
Soubory: 150223_dražba.pdf
20.2.2015 - 8.3.2015 Přílloha č.1 a aukční vyhllášce Povinná
Touto Přílohou se opravuje písařská chyba v Předmětu aukce, která bude zahájena dne 24.2.2015 v 12:00 hod. na www.prodej-aukci.cz, ID aukce: 13347. Aukce bude ukončena dne 24.2.2015 v 12:30 hod., pokud nebude Aukce prodloužena dle podmínek stanovených v Aukčním řádu.
Soubory: priloha_1_aukcni_vyhlaska_13347_signed.pdf
19.2.2015 - 28.2.2015 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Povinná
Obec Březník oznamuje, že dne 27. 2. 2015 v 18:00 hod se bude v budově OÚ Březník konat veřejné zasedání ZO č. 01/2015. Hlavním programem je rozpočet pro rok 2015 a rozpočtový výhled na roky 2016 až 2019.
Soubory: 1501_zapis_p1_pozvanka_na_zo.pdf
17.2.2015 - 4.3.2015 Veřejná vyhlášeka - rozhodnutí o umístění stavby Informace
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p.1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 - IČ 70994234 , kterou zastupuje na základě plné moci SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova č.p.688/26, Veveří, 602 00 Brno 2 - IČ 44960417 podala dne 30.12.2013 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna
Soubory: 150217_revitalizace.pdf
11.2.2015 - 27.2.2015 Návrh rozpočtu obce na rok 2015 Povinná
Obec Březník zveřejňuje v souladu se zákonem 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech návrh rozpočtu na rok 2015. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 26.2. 20015, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 27. 2. 2015.
Soubory: 2015_rozpocet_breznik_v6_navrh.pdf
26.1.2015 - 24.2.2015 Aukční vyhláška Č.j.: 13347, BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice Informace
Soubory: keox8609568466767193679.pdf
1.1.2015 - 28.2.2015 Oznámení koncepce „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje" Povinná
Oznámení koncepce „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje": tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Upozornění: každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního dotčeného kraje. Konkrétní datum zveřejnění bude uvedeno v Informačním systému SEA.
Soubory: 140109_plán.pdf
31.12.2014 - 28.2.2015 Oznámení koncepce „Národní plán povodí Dunaje Povinná
Tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Upozornění: každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního dotčeného kraje. Konkrétní datum zveřejnění bude uvedeno v Informačním systému SEA.
Soubory: 1501061157.pdf
23.12.2014 - 31.3.2015 Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava Povinná
Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni dotčeným obcím a kraji.
Soubory: oznámení návrhu na vyhlášení (obce a kraj), npr divoka oslava.pdf, příloha č.1, seznam parcel.pdf
23.12.2014 - 31.3.2015 Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soutok Oslavy a Chvojnice. Povinná
Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soutok Oslavy a Chvojnice.
Soubory: ozuopk-oznameni_o_vyhlaseni_npr_soutok_osavy_a_chvojnice-20141217.pdf, ozuopk-npr_soutok_oslavy_a_chvojnice_priloha_2-20141217.pdf, ozuopk-npr_soutok_oslavy_a_chvojnice_priloha_1-20141217.pdf, ozuopk-npr_soutok_oslavy_a_chvojnice_priloha_3-20141217.pdf
16.12.2014 - 17.1.2015 Program rozvoje Kraje Vysočina 2015-2018 Povinná
Každý může zasílat vyjádření ke koncepci a jejímu vyhodnocení do 5 dnů od konání veřejného projednání (datum veřejného projednání, kterého se může každý zúčastnit, zveřejní KÚ Kraj Vysočina na své úřední desce a toto datum bude také zveřejněno v Informačním systému SEA). Návrh koncepce i její vyhodnocení je všem k dispozici a lze jej stáhnout z Informačního systému SEA http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP186K
Soubory: 1412151117.pdf
7.12.2014 - 15.12.2014 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitečlstva obce. Povinná
Obec Březník oznamuje, že dne 15. 12. 2014 se na obecním úřadě koná zasedání ZO č. 06/2014.
Soubory: 1406_zapis_p1_pozvanka_na_zo.pdf
21.6.0201 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 21/2017 Povinná
Soubory: 170621_ro21.pdf