MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

Technická vybavenost obce

Místní komunikace v celkové délce 4 km
Elektrifikace obce pokryta celá obec, vzdušné  rozvody na stožárech i zemní rozvody ve středu obce (rekontrukce z roku 2013).
Kanalizace gravitační, dešťová, bez napojení na ČOV.
Plynofikace obce pokryta celá obec.
Vodovod Většina z místních zdrojů - studny, 35% domácností pokryto vodovodem zásobeným z obecního hydrantu, probíhá realizace napojení na vranovskou přehradu.
Telekomunikace Přístupnost pevných linek - ANO
Pokrytí signálem O2 - dobré
Pokrytí signálem T-Mobile - dobré
Pokrytí signálem Vodafone - dobré
   
Svoz odpadů Svoz komunálního odpadu je zajišťován pravidelně každých čtrnáct dnů firmou ESKO-T. V obci jsou na několika sběrných místech umístěny kontejnery pro tříděný odpad - papír, plasty, sklo, drobné alektrozařízení z domácností a bio, jejich svoz a recyklaci zajišťuje firma ESKO-T. Dvakrát v roce je zajišťěn mobilní svoz nebezpečného odpadu a sběr kovového odpadu.
V obci není zřízena žádná skládka.
Místní rozhlas V obci je instalován rozhlas, který umožňuje poskytovaní aktuálních informací občanům.


 

Poslední aktualizace 1.1.2014