MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

Studentské divadlo

Již bylo řečeno, že značný podíl na oživení hopodářského i kulturního života v obci mělo zprovoznění železnice v roce 1886. V roce 2000 již uplynulo 110 let od vzniku ochotnického studentského divadla v obci. Ti našli pochopení a podporu především v řídícím učiteli Josefu Nahodilovi, který byl v letech 1872-1906 správcem školy, mladém učiteli Karlu Malém a u manželů Krotkých, kteří vlastnili hositnec čp.10.

Začátky ochotnického divadla přibližuje vzpomínka Richarda Mužíka (1875-1942) zaznamenaná v obecní kronice. Mimo jiné se v ní uvádí: "Poprvé se divadlo v Březníku hrálo v roce 1890 v hostinci u pana Krotkého čp.10. Domnívám se, že Březník patří mezi první venkovské obce v tomto regionu, kde se divadlo hrálo. Březník měl  v těchto letech "velkou úrodu" na studenty a ti se na svátky a prázdniny rádi vraceli domů k rodičům i svému učiteli J. Nahodilovi. K vánocům v roce 1889 jsme dovezli dárek - kouzelnou svítilnu s obrázky. Již na Silvestra jsme uspořádali se svítilnou představení. Líbilo se to všeobecně. Podučitel Karel Malý, obchodník Jakub Moravec čp.108 i pan fořt Jan Krejčí z nás měli radost.

Založili jsme divadelní spolek a umínili si, že o příštích prázdninách si postavíme jeviště. Pan Jakub Moravec - to byl náš hlavní mecenáš, slíbil plátno na oponu. O prázdninách jsme zbudovali kostru jeviště. U Němců pod kůlnou a ve stodole byl náš ateliér. Koncem srpna jeviště stálo. První hry, jež jsme v roce 1890 uvedly, byly aktovky "Kabát dolů" a "Měl ho za blázna". Poněvadž místnost v hostinci u Krotkých byla nízká a u Křížů postavili zvláštní sál, hrávali jsme později zde. V paměti mně utkvěly hry "Vzorný vlastenec", "Dynamit", "Prodaná láska" a "Furiant".

Pisatel si také po právu pésteskl nad nařízením c.k. úřadů z roku 1873 kterým se učitelům zakazovalo na jevišti vystupovat i jinak s ochotníky spolupracovat. Úřady mocnářství se tak snažily administrativní cestou brzdit rozvoj českého divadla na venkově. Dnes nezbýcá, než obdivovat elán a obětavost prvních průkopníků ochotnického divadla v Březníku. Jak bylo těžké začít, si dnes můžeme jen sotva předdstavit.