MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

Spolky a sdružení v obci

S.D.H. Březník - odkaz na web

Podle obecní kroniky ustavení hasičského sboru přefcvházela agitace mezi občany o prospěšnosti sboru a starosta František Řezanina čp.44 zakoupil v roce 1893 přenostnou stříkačku bez kol. Čerpadlo s nádrží na vodu bylo připevněno na nosítkách a voda se do stříkačky nosila.
Řádná ustanovující schůze sboru dobrovolných hasičů v Březníku se konala v prosinci 1894. Ze svého středu si zvolili za náčelníka podučitele Karla Malého.
Na jaře 1898 začala obec stavět hasičské skladiště. Slavnostní otevření skladiště bylo 4.září 1898 prosté, ale zároveň dojemné.
V roce 1924 se hasiči podíleli na vybudování a slavnostním odhalení pomníku padlým vojínům v I.světové válce.
Tato tradiční zájmová venkovská organizace - muži, ženy, děti - má pro svou zájmovou činnost dnes vytvořeny dobré materiálové a technické podmínky. Obec Březník jim finančně přispívá na činnost. Ve svém programu mají i výchovu hasičské mládeže, které vytváří podmínky pro různé hasičské soutěže, jichž se úspěšně zúčastňují.
Vybavení včetně hasičského auta IFA je na dobré technické úrovni a udržované v pohotovostním stavu. Hasiči mají k dispozici požární nádrž v centru obce a možnosti napojení na požární hydranty v části obce, které jsou napojeny na obecní vodojem. Místní hasiči zasahují při místních požárech jako podpůrná jednotka.


 

TJ Sokol Březník - odkaz na web

Dne 9.května 1920 se v hostinci u Křížů konala ustavující schůze. Březnická pobočka Sokola po svém ustavení čítala 31 členů. Za starostu byl zvolen Karel Malý.
Po prvním úspěšném veřejném cvičení se narodila myšlenka postavit v obci sokolovnu. V únoru 1925 navrhl Th.Mužík ke stavbě sokolovny zřídit fond. Členové Sokola začali pravidelně hrát divadlo, pořádali pouťové a plesové zábavy, takže v roce 1930 měli na fondu 28 119 Kč.
Na valné hromadě 28.února 1930 byla pobočka zrušena a Tělocvičná jednota Sokol v Březníku se osamostatnila. Členská základna čítala 39 můžů a 4 ženy. Starostou byl zvolen řídící učitel Alois Lysák.
Tělocvičná jednota Sokol Březník je dobrovolná, sportovně společenská organizace, sdružená v České obci sokolské, organizačně začleněná do sokolské župy plukovníka Švece v Jihlavě.
Podrobné informace o její činnosti naleznete v publikaci "80. výročí založení TJ Sokol Březník 1920-2000" a na samostatných webových stránkách.


 

Taneční skupina Březník  - odkaz na web

V obci působí taneční skupina, jehož zřizovatelem je obec Březník. Taneční soubor v Březníku vznikl již v roce 1952. Zakládající členkou byla paní Věra Dobrovolná a učitel Bohumil Coufal. Soubor se zúčastňoval různých kulturních akcí v Březníku a okolí. První velká akce byla I.spartakiáda, na které vystupovaly krojované skupiny a mezi nimi náš březnický soubor. Při zfilmování celovečerních filmů - "Náš dědek Josef" a "Rodáci" též vystupovali na několika natáčeních. Ve Strážnici  vystupovali v pásmu "Ta brněnská brána za vedení Dr. Jelínkové.
Mezi významné akce našeho souboru patří vystoupení v maďarském městě Debrecea, kde na tzv. květinových slavnostech vystupoval za okres Třebíč a soutěže folklorních souborů Velká nad Veličko a Rešice. Společná vystoupení s Třebíčanem a Vysočanem Jihlava na různých kulturních akcích-Horácký bál atd. Celkově  20 i více vystoupení za rok - estrády k různým příležitostem VČS, MDŽ, setkání důchodců aj. V současnosti - Setkání rodáků, svěcení praporu a znaku, plesy.
Po paní Dobrovolné se ujala nácviků  a vedení souboru p. Hana Bábuňková. Folklorní, taneční, textová a hudební náplň jejich repertoáru plně čerpá z místních horáckých a březnických zdrojů. Kroje jsou ručně vyšívané březnickými děvčaty.

Děkovný dopis obce Dolní Vilémovice - 2009.


 

Český zahrádkářský svaz Březník


 

Honební společnost Březník-Kuroslepy


 

Veteran Vehicle Club Březník Jana Sokola z Lamberka - odkaz na web

V.V.C. Březník Jana Sokola z Lamberka - ve zkratce - byl založen roku 1994. 20. prosince 2003 byl slavnostně vysvěcen prapor klubu. Ve znaku klubu je kozí hlava, erbovní znamení pana Jana Sokola z Lamberka nad řekou Oslavou, královského hejtmana Václava IV. a největší rytířské psotavy zdejšího kraje (přízvisko Sokol získal pro svou odvahu, vytrvalost a rychlost).
V současné době má klub 16 členů, 33 historických vojenských i civilních vozidel, 3 kusy těžké obrněné techniky, sbírku uniforme, zbraní a medailí z 1.republiky, 2.světové války a poválečného období.