MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

Rozvoj obce mezi válkami

V letech 1920 až 1940 bylo v obci postaveno na 50 rodinných domů, z větší části na Horkách a další v Močitkách. V roce 1930 bylo v obci 165 popisných čísel, kde majitelé vykazovali 197 bytů, ve kterých žilo 934 obyvatel. Emil Krejčí v rodinné kronice uvádí, že stavebníci byli především z řad dělníků a sloužících v obci. Byly to stavby z části subvencované státem. Stavebník v letech 1922-1938 dostal od spořitelny půjčku ve výši 20 000 Kč. Šlo o bezúročnou nenávratnou půjčku na 30 let. Stavebníka pouze zavazovala k tomu, že nesměl domek bez souhlasu spořitelny prodat. Roční splátky i s umořováním činily asi 600 Kč. Během II.světové války všichni stavebníci dluhy lehce splatili.

Pro obecní zastupitelstvo, jemuž od roku 1924 předsedal starosta Emil Řezanina čp.47, se stále aktuálnější jevila elektrifikace obce, úpravy místních komunikací a regulace potoků. V červenci 1924 byly zahájeny práce na úpravě vozovky od hasičského skladiště přes Rynk k usedlosti J.Krejčího čp.52. Zpevněna byla i vozovka v Pastouškách od domu J.Pavlíka čp.55 k pomníku sv.Josefa, kde navazovala na okresní silnici. V roce 1924 také zastupitelstvo rozhodlo o elektrifikaci obce.

O deset let později, kdy již byl starostou Jan Pejpek čp.36, byla začátkem července 1934 v obci zahájena regulace potoků. Pracovníci firmy Vacek z Nitry potok Luh od silnice na Náměšť přes zahradu Františka Malého čp.24 zakryli. Na Volné straně potok zůstal až po rybník otevřený a výdlažbou byly zpevněny jenom břehy a koryto. Nový most byl postaven u hasičsné zbrojnice a most rozšířen u Havelkových čp.96. Úplně byl zakryt a opatřen betonovými rourami potok od domu Františka Staňka čp.74 přes Zábřezí až na křižovatku k Havelkovým. Od Havelkových do Močitek zůstal potok otevřený a domy za potokem se silnicí propojilo pět nových betonových lávek. U domu Jana Kazdy čp.38 byl postaven nový most. Kolaudace nové regulace byla v červnu 1936.

Zakrytí potoku změnilo především Zábřezí k nepoznání. Zrušeny byly četné můstky a podstatně se rozšířila silnice na Kralice. Vyřešen byl také prostor před hospodou Al. Kříže, kde bylo nutno při poutích otevřený potok pracně zakrýt dřevěnými deskami.