MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Březníku v roce 2012

Obec Březník byla na konci roku 2011 zaskočena relativně náhlým rozhodnutím firmy E-on  realizovat svůj projekt kabelizace sítě nízkého napětí ve spodní části obce. To pro nás prakticky znamenalo, že v této části obce přijdeme o venkovní osvětlení a místní rozhlas. V té době jsme teprve uvažovali, že během letošního roku připravíme dokumentaci a stavební povolení a vlastní práce proběhnou v roce 2013. Nicméně vše muselo být jinak. Na začátku roku jsme vyřídili všechny papírové války a povedlo se nám vše připravit tak, aby obě akce mohly proběhnout současně při jedněch výkopech.K dnešnímu dni  (listopad 2012) je již tato část obce bez betonových sloupů, závěsných kabelů a drátů elektrických rozvodů a cestu lemují nové osvětlovací stožáry. Úplné dokončení bude nejpozději do konce listopadu. Zbývá ještě dokončit některé vícepráce, které u takové akce nelze nikdy vyloučit. Objevili jsme dvě tři místa, kde bylo nutné ještě doplnit nějaký stožár, a po předání dokumentace skutečného provedení a veškeré potřebné dokumentace budeme moci požádat o kolaudační souhlas.

Stavbu prováděla firma ZMES Třebíč se svými subdodavateli a lze říct, že jejich práci a ochotu vypořádat se s nečekanými situacemi, zejména nálezů různých nezdokumentovaných kanalizačních přípojek při výkopech, lze hodnotit velice kladně. Byli jsme s nimi spokojeni.

Technické řešení osvětlení je postaveno na svítidlech s vysokotlakými sodíkovými výbojkami a rozvaděči se systémem regulace firmy DatmoLux Brno. Toto řešení umožní regulovat světelný tok resp. intenzitu osvětlení ve stanovenou dobu na 60% světelného výkonu. Takto lze rozdílně časově nastavit dva samostatné výběry svítidel, např. kolem hlavní silnice a v postranních uličkách.

První čeho si člověk hned všimne, je jiná barva světla, což je zřejmé i z těchto dvou amatérských fotografií (foto autor). Dalším momentem je přísně směrované světlo na komunikace a použití nižších stožárů v postranních uličkách. Díky tomu se, vedle výrazně velké části míst, kde intenzita a zejména rovnoměrnost osvětlení ulice značně vzrostla, výjimečně objevila i místa, kde oproti předchozím stožárům nejsou osvětleny zahrady a předzahrádky a to může některým spoluobčanům působit problém. I přes tyto drobné potíže lze říct, že tato rekonstrukce jistě přinese občanům větší jistotu a pohodu při nočních toulkách obcí.

Teď ještě kolik to stálo. Náklady, včetně víceprací, dosáhnou necelých 2,7 mil. Kč, vč. DPH. Snad se nám podaří v nějakém dohledném čase zajistit finanční prostředky a zrekonstruovat osvětlení i ve zbývající části obce a zbavit se těch drátů ve vzduchu. Ale kde budou sedávat vlaštovky ...

Ladislav Malach, starosta