MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

První světová válka

Vzplanutí válečného požáru v polovině roku 1914 přineslo všem občanům v obci nemalé starosti. Do frontových zákopů bylo postupně z obce povoláno 67 mužů. Zabezpečování chodu zemědělských usedlostí v plné míře dopadlo na staré hospodáře, ženy a dorůstající děti. V obci se objevilo i několik zajatců, kteří měli zastoupit odvedené hospodáře. Na rodiny dolehla bída a hlad. Potraviny byly na lístky, ale příděl byl velmi malý. Na týden bylo např. na jednu osobu 15dkg mouky. Zemědělci šrotovali žito, šrot prosívali na sítě a z toho pekli černý chleba, který byl ze šrotovníku plný písku. Na vaření se začal pěstovat "tuřín". Byla to řepa podobná vodnici nevalné chuti. Zemědělce také ožebračovalo stálé rekvírování (zabavování). Po vsi chodili komise s vojáky a co našly zemědělcům na půdě, muselo se odevzdat. Vedle obilí zabavovaly seno, slámu, dobytek i koně. Pro válku se hodilo všechno.

S rozrůstajícím se válečným konfliktem přibývalo v obci vdov a sirotků. Když hrozná válka skončila a 28.října 1918 byla vyhlášena samostatná Československá republika, byla 3.listopadu 1918 před domem čp.96 za účasti občanů z celé obce zasazena "lípa svobody". Bylo také vzpomenuto 28 jmen rodáků, kteří se ke svým rodinám již nikdy nevrátili.

Dodnes jsou jejich jména vytesána na pomníku padlých.

BOK Alois čp.31 21 let .
DOBROVOLNÝ Josef čp.26 . dělník
FRANĚK František čp.45 42 lt zahradník
HERMAN František čp.8 . .
HLADÍK Josef čp.111 20 let .
JANOUŠEK František čp.22 . zámečník
KAŠPAR Josef čp.13 . rolník tří dětí
KREJČÍ František čp.43 25 let padl první
KŘIKAVA František čp.43 . .
KŘIKAVA Jindřich čp.43 . zam.dráhy
KŘIKAVA Ludvík čp.43 . kovář
KŘÍŽ František čp.31 21 let .
KUDLÁČ Eduard čp.59 20 let .
MALEC Emil čp.54 20 let čeledín
MUSIL Jindřich čp.77 30 let obuvník
NOVÁČEK Josef čp.4 42 let .
OBORNÝ Jan čp.29 . rolník
OSTROVSKÝ Josef čp.103 . dělník
OŠMERA Jan čp.64 25 let .
PÁNEK Matěj čp.3 . .
PEJPEK Theodor čp.36 21 let rolník
ROUSEK Alois čp.38 40 let soukeník
STANĚK František čp.91 . .
STANĚK Josef čp.11 . rolník
SOUKUP Emil čp.3 . krejčí
SUCHÁNEK Josef čp.40 20 let soukeník
ŠANDERA Jan čp.3 20 let .
VESELÝ Jan čp.110 26 let truhlář