MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

Poplatky


 

Vyhláška č. 2/2018 o místním poplatku za svoz a shromažďování kom. odpadu

Poplatek za svoz komunálního odpadu se v roce 2019 bude rozhodnutím zastupitelstva obce ze dne 12. 12. 2018 navyšovat o 100 Kč, to znamená 600 Kč na osobu trvale žijící v obci Březník nebo 600 Kč na nemovitost využívanou k chalupaření. 50 % sleva z této částky je poskytnuta osobám, které vlastní průkaz ZPR, ZTP/P (je třeba ho doložit ať již osobně na obecním úřadě nebo oskenovanou kopii zaslat e-mailem). Sleva ve výši 300 Kč se dále automaticky poskytuje dětem do 16-ti let, studentům do 26 let pak dokládají stejnou cestou potvrzení o studiu (sleva 300 Kč) a dalším podle vyhlášky. Občané, kteří se poměrnou část roku zdržují mimo obec pak platí podle vyhlášky poplatek v plné výši.

Příklad výpočtu celkové částky v Kč za svoz TKO 2019:
 
4 člená rodina - 2 dospělí, a 2 děti - 1 dítě do 14 let, 1 student střední školy 20 let (potvrzení o studiu):
2 dospělí - 1 dospělá osoba - 600 Kč
                - 1 dospělá osoba, průkaz ZTP/P - 300 Kč
1 dítě  do 16 let - 300 Kč
1 student - 300 Kč, potvrzení o studiu
Celkem rodina zaplatí 1500 Kč.

Tuto částku lze, zaplatit osobně na obecním úřadě Březník, ale také na účet obce č.: 3220-711/0100 (lze zadávat i bez pomlčky). V tomto případě, což je velmi důležité, pro převod použijeme variabilní symbol číslo domu, aby se dala platba identifikovat. Do poznámky můžeme, pro lepší přehlednost, uvést jména členů rodiny, za které je placeno. Zároveň pak e-mailem na adresu podatelna@obecbreznik.cz  nebo obec@obecbreznik.cz zasíláme, pokud uplatňujeme slevu, oskenované potvrzení o studiu a čestné prohlášení.  Kdo z občanů bude platit osobně na obecním úřadě, ať, prosím, tyto dokumenty nezapomene na cestu přibalit.


 

Vyhláška č. 3/2018 o místním poplatku ze psů

Poplatek za psa: za jednoho psa zaplatí občan Březníka nově 100 Kč a každého dalšího pak 200 Kč. Pokud budeme platit převodem, částku za svoz odpadu i za psa můžeme platit v jedné položce, jen je třeba zmínit se o tom v poznámce (zprávě příjemci) při platbě. Zde lze uplatnit slevu v plné výši pouze na chovné stanice a psy pracovně určené pro služební účely (policie, armáda).


 

Stočné: platí pouze občané ulice Cibuláře, kde mají čističku odpadních vod a to ve výši 541 Kč na osobu. Zde se postupuje při platbě stejně, jako u předchozího poplatku: prostě ji přičteme a zmíníme se o ní ve zprávě pro příjemce při odeslání položky z banky. Zde se slevy neuplatňují.

Pokud budete mít, vážení spoluobčané, další otázky na toto (i na jiné téma) volejte na telefonní číslo kanceláře obecního úřadu Březník 568 643 320 (pracovní doba: po, stř.: 8 - 17 hodin, út, čt, pá.: 8 - 14 hodin).

 Do obecních vyhlášek je možné nahlédnout na obecním úřadě.

Další informace hledejte v sekci životní situace.