MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

Poplatky


 

Vyhláška č. 4/2013 o místním poplatku za svoz a shromažďování kom. odpadu

Poplatek za svoz komunálního odpadu (14 - ti denní svoz popelnic) zůstává i v roce 2016 stejný, to znamená 500 Kč na osobu trvale žijící v obci Březník nebo 500 Kč na nemovitost využívanou k chalupaření.  50 % sleva z této částky je poskytnuta osobám, které vlastní průkaz ZTP/P (je třeba ho doložit ať již osobně na obecním úřadě nebo oskenovanou kopii zaslat e-mailem). Sleva ve výši 250 Kč se dále automaticky poskytuje dětem do 14-ti let, studenti do 26 let pak dokládají stejnou cestou potvrzení o studiu (sleva 250 Kč). Občané, kteří se poměrnou část roku zdržují mimo obec pak platí podle vyhlášky poplatek v plné výši.

Příklad výpočtu celkové částky v Kč za svoz TKO 2016:
 
4 člená rodina - 2 dospělí, a 2 děti - 1 dítě do 14 let, 1 student střední školy 20 let (potvrzení o studiu):
2 dospělí - 1 dospělá osoba - 500 Kč
                - 1 dospělá osoba, průkaz ZTP/P - 250 Kč
1 dítě  do 14 let - 250 Kč
1 student - 250 Kč, potvrzení o studiu
Celkem rodina zaplatí 1250 Kč.

Tuto částku lze, zaplatit osobně na obecním úřadě Březník, ale také na účet obce č.: 3220-711/0100 (lze zadávat i bez pomlčky). V tomto případě, což je velmi důležité, pro převod použijeme variabilní symbol číslo domu, aby se dala platba identifikovat. Do poznámky můžeme, pro lepší přehlednost, uvést jména členů rodiny, za které je placeno. Zároveň pak e-mailem na adresu podatelna@obecbreznik.cz  nebo obec@obecbreznik.cz zasíláme, pokud uplatňujeme slevu, oskenované potvrzení o studiu a čestné prohlášení.  Kdo z občanů bude platit osobně na obecním úřadě, ať, prosím, tyto dokumenty nezapomene na cestu přibalit.


 

Poplatek za psa: stejně jako u poplatku za odpad i tady nedošlo ke zdražení, proto za jednoho psa zaplatíme 100 Kč a každého dalšího pak 150 Kč. Pokud budeme platit převodem, částku za svoz odpadu i za psa můžeme platit v jedné položce, jen je třeba zmínit se o tom v poznámce (zprávě příjemci) při platbě. Zde lze uplatnit slevu v plné výši pouze na chovné stanice a psy pracovně určené pro služební účely (policie, armáda).


 

Stočné: platí pouze občané ulice Cibuláře, kde mají čističku odpadních vod a to ve výši 541 Kč na osobu. Zde se postupuje při platbě stejně, jako u předchozího poplatku: prostě ji přičteme a zmíníme se o ní ve zprávě pro příjemce při odeslání položky z banky. Zde se slevy neuplatňují.

Pokud budete mít, vážení spoluobčané, další otázky na toto (i na jiné téma) volejte na telefonní číslo kanceláře obecního úřadu Březník 568 643 320 (pracovní doba: po, stř.: 8 - 17 hodin, út, čt, pá.: 8 - 14 hodin).

 Do obecních vyhlášek je možné nahlédnout na obecním úřadě.

Další informace hledejte v sekci životní situace.