MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

Pomník padlých

Když se blížilo desáté výročí vyhlášení I. světové války, rozhodlo obecní zastupitelstvo odhalit 28 padlým občanům v této válce pomník. Obec se však potýkala s nedostatkem peněz, scházelo i vhodné místo k umístění památníku padlým. Byl jmenován přípravný výbor, do kterého vedle představitelů obce byli jmenováni zástupci spolků. Sbor dobrovolných hasičů zde např. zastupovali František Doležal čp. 15 a Jan Pejpek čp. 36. Sbor se rozhodl z pokladny na stavbu poskytnout 200 Kč. Podobný přístup zvolila TJ Sokol a další spolky. Celkem bylo na darech vybráno 2000 Kč. Zbývající náklady se rozhodla nést obec. Památník byl objednán, ale stále pro něj nebylo vhodné místo. Nakonec darovali František a Anna Křížovi čp. 31 roh své zahrady při silnici na Volné straně.

Památník představující umírajícího vojína dle návrhu a modelu akad. sochoře Josefa Axmanna z Brna vyhotovil z hořického pískovce sochař František Bílek z Podhorního Újezdu. Pět metráků vážící socha byla umístěna na podstavci zhotoveném z místního kamene. Je na něm nápis "Památce padlých ve světové válce 1914-1918" a na desce z černé švédské žuly je vyryto 28 jmen padlých občanů. Socha stála 10 087 Kč, zhotovení celého pomníku pak vyšlo na 12 000 Kč.

Pomník byl slavnostně odhalen 3. srpna 1924 za účasti široké veřejnosti. Čestnou stráž u pomníku drželi vedle žáků školy v uniformách legionáři Emil Horák čp. 71 a František Ostrovský čp. 103 a hasiči Stanislav Doležal čp. 1 a František Staněk čp. 11.

Z kroniky B. Krejčího se dále dovídáme, že oslavy byly zahájeny průvodem, ve kterém šli žáci školy, hasiči, členové Sokola, DTJ a obecního zastupitelstva. Smuteční pochody hrála hudba Jana Nedvěda. Odhalení pomníku zahájil řídící uč. Karel Malý a členové Sokola z Náměště zazpívali sbor "Věno" od Bedřicha Smetany. O slovo se také přihlásil březnický rodák JUDr. Josef Janoušek. Poté byla ze sochy sejmuta rouška, družičky ověnčily pomník a položily k němu trnovou korunu. V 60. letech byla na podstavec umístěna deska nesoucí jméno Františka Řezaniny čp.168 (1934-1945), který byl usmrcen během leteckého náletu na obec 26. dubna 1945. V uplynulých 80 letech se stalo dobrý zvykem, že v den vzniku samostatného Československa (28. 10.) a při významných událostech  v obci jsou k pomníku kladeny věnce. Domácí dechová hudba zde tradičně hraje skladbu Karla Hašlera "Hoši od Zborova".