MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

Obecní dům čp.110

V roce 1906 prodal Jan Havelka dům čp. 110 obci, která zde zřídila ubytování pro chudobné občany. V domě zvaném "chudobinec" se za 50 let vystřídala řada rodin. Po roce 1945 obec dům přestavěla na kanceláře MNV (do té doby úřadovali starostové ve svých bytech). Kanceláře začaly sloužit svému účelu 9. září 1950.

V domě se postupně vystřídala řada institucí. Od 1. června 1951 byla v části objektu zřízena stanice SNB. Prvním velitelem stanice byl jmenován Rudolf Mezírek. Protože obec byla nucena od poloviny roku 1953 zabezpečovat občanské sňatky, byla v obecním domě zřízena oddací síň a kancelář SNB se přestěhovala do čp. 31. Když bylo v roce 1956 v obci ustaveno JZD, byla část objektu uvolněna na přechodnou dobu pro kanceláře JZD. Ty se odstěhovaly až  v roce 1964 do uvolněné budovy po STS zbudované ze stodol za domem pana Malého čp. 24.

V roce 1959 byla část objektu upravena pro nově zřízenou poštu a spořitelnu. Samostatný vchod byl vybudován ve štítě domu u cesty k domu čp. 101. V 70. letech začal celý objekt opět sloužit potřebám obecního úřadu. V roce 1976 zde byla ukončena oprava obřadní síně.

V roce 2003 byl obecní úřad přestěhován do č.p. 247 - nové budovy mateřské školy, která již nebyla mateřskou školou co do kapacity dětí plně obsazena.

V roce 2007 byla budova č.p. 110 prodána panu Škodovi a paní Fribertové, kteří se přištěhovali do obce i s dětmi z Brna.