MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

Obecně závazná vyhláška obce Březník č. 1/2016 o nočním klidu

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 01/2016 včetně seznamu jako usnesení č. 41/2016. Seznam lze v průběhu roku aktualizovat se souhlasem ZO.


Nařízení č. 1/2014 - Zákaz podomního a pochůzkového prodeje

Některým z očanů však není jasné, jak se bránit, když jim nějaký podomní nabízeč nebo prodejce zazvoní u dveří. Zde je pár informací a rad jak na to:

Nejjednodušší a zaručeně účinné by bylo v těchto případech neotvírat. To ale nejde tak doslova. Takže postoupíme o stupeň dál. Jestliže u vás někdo zazvoní, vy otevřete, uvidíte cizího člověka, slušně oblečeného, který se vás zeptá, jestli máte chvilku čas. Už v tomto momentě byste měli zavětřit a odpovědět, že čas máte na jiné věci, ale ne na cizího člověka, kterého jste si nepozvali. Když ještě ani v této fázi nejste v obraze, o co jde, v žádném případě nepustíte tohoto cizího člověka, byť úžasně slušně vypadajícího, dál do domu - potom už by byla každá rada drahá. Předpokládejme, že slušně vypadající člověk - většinou mladý - na vás mezi dveřmi spustí nějakou nabídku nebo vás zahrne dotazy, od kterého dodavatele odebíráte elektřinu, plyn, na jaké matraci spíte, čím vysáváte a podobně. Nebudete ztrácet čas a nervy tím, že ho necháte domluvit, přerušíte jej, že nic takového nechcete, rozloučíte se a zavřete dveře. Můžete jej také upozornit, že v Březníku máme nařízením zakázán podomní prodej. Pokud budete slušní, vyžádáte si od prodejce průkaz - buď pracovní nebo průkaz totožnosti a zkusíte si alespoň základní údaje - jako firmu, číslo průkazu a podobně zapamatovat. Ideální by bylo, kdybyste měli v kapse mobil a mohli okamžitě zavolat na obec - 568 643 320, a to už by jistě vycouval i ten prodejce, který vám bude tvrdit, že se na obci nahlásil. Žádná taková hlášení se na obci neevidují a nemají žádný význam a nemohou zvrátit zákaz podomního prodeje.

Všimli jste si, že vás neposílám do kuchyně pro tužku a papír, abyste si mohli údaje z předloženého průkazu opsat a nahlásit je na obci - to by se vám také mohlo stát, že pokud nezavřete dveře, dostane se vám prodejce do domu a jste tam, kde jste být nechtěli. Ale udělat to můžete. V žádném případě však nezapomeňte zavřít dveře, byť vám to připadá neslušné. Mějte na paměti, že neslušné je také přijít k cizímu člověku bez předchozího ohlášení - což tento prodejce dělá. Takže mu jen oplácíte stejnou mincí.

Pokud se vám podaří nějaké identifikační údaje prodejce či nabízitele získat, rozloučíte se s ním, zavřete dveře a údaje co nejdřív předáte na obci. Jen tak nebude zákaz prodeje bezzubý a obec může stíhat konkrétní ho prodejce v přestupkovém řízení. A vězte, že za porušení obecně závazné vyhlášky jsou citelné pokuty.

Obec není schopna hlídat zákaz podomního prodeje anonymně a takzvaně s křížkem po funuse.

Pokud vás neustále obtěžují podomní prodejci, jste to vy, kteří můžete přispět k tomu, že schválené nařízení bude dodržováno i těmito cizími lidmi. Určitě se nebudou vystavovat několikrát za sebou tomu, že nic nevydělají a ještě zaplatí obci, na jejímž území operují, pokutu. Bez vás občanů, kterých se toto obtěžování konkrétně týká, to ale nejde.


 

OZV č. 4/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


 

OZV č. 2/2012
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Příloha č. 1


OZV č. 1/2012
o místním poplatku ze psů


 

OZV č.5/2010
o pravidlech pohybu psů a zvířat na veřejných prostranstvích


OZV č.1/2010
o systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů


OPATŘENÍ č. 1/2007
Řád veřejného pohřebiště