MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

Návštěva prezidenta republiky

Dne 2.června 1968 prožili občané naší obce slavný den. Poprvé v jejich dějinách k nám zavítal prezident republiky Ludvík Svoboda se svojí ženou. Ve školní kronice se uvádí, že na hranicích obce jej přivítal předseda MNV Jan Bok. Špalírem krojovaných dětí prošel pan prezident ke kancelářím JZD Poluží, kde jej manželé Božena a František Chadimovi čp.12 uvítali chlebem a solí. Na tribuně jej pak přivítal předseda JZD Adolf Bohuslav a žák místní školy Ivan Janoušek.

Prezident po svém zvolení poprvé promluvil k zemědělcům. Před kanceláří JZD se jich z okolí s občany Březníka sešlo přes 2 000. Když mu potom předseda družstva nabídl prohlídku objektů JZD a nejdříve jej zval do kanceláře družstva, pan prezident řekl: "Kanceláří mám dost, půjdeme do kravína". Prohlídka živočišné farmy proběhla za přítomnosti téměř tisíce přítomných občanů. Prezident prošel všemi objekty živočišné výroby a dával najevo svou spokojenost, jak se vzornou čistotou, tak i stavem dobytka.

Po prohlídce byl pozván na oběd, při kterém prezident pobesedoval s funkcionáři obce, okresu i kraje. Po podpisu do obecní kroniky odejel ve 13.30 hodin do Třebíče. V Březníku se pan prezident setkal také s panem Schořem z Mohelna, který v době okupace po dva měsíce poskytoval úkryt paní Svobodové.