MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

Modernizace domácností

Dvacáté století přineslo nebývalou modernizaci domácností. Rozhodným způsobem ji umožila již zmíněná elektrifikace obce v roce 1926. V roce 1931 se v obci objevila první auta. Koupili si je živnostníci Antonín Habán čp. 65, Ladislav Havelka čp. 96 a Jan Rybníček čp. 124. Během třicátých let si dále auto zakoupili řezník Josef Kříž čp.67, hostinský Antonín Vávra čp. 10 a pekař Josef Ležák čp. 28. Poté další modernizaci přerušila válka. Počty automobilů a motocyklů se v obci začaly rozrůstat až  v 60. letech. V roce 1970 bylo v domácnostech již 42 automobilů a 103 motocyklů.

Modernizace pronikla i do jednotlivých domácností. V roce 1971 byly rodiny v obci vybaveny 198 lednicemi, 258 pračkami, 33 roboty, 139 vysavači, 59 plynovými a 66 elektrickými sporáky. Při sčítání obyvatelstva v roce 1991 již mělo v obci 227 bytů vodovod, ve 180 bytech bylo splachovací WC  a ve 208 bytech koupelna nebo sprchvový kout. Dále 87 domácností mělo automatickou pračku, 141 mrazničku, 157 barevný televizor a osobní automobil byl ve 131 domácnostech. V roce 1995 došlo v obci k plynofikaci, v každé domácnosti je pevný nebo mobilní telefon. V mnoha rodinách vlastní videokameru.

Rozvoj telefonní sítě v obci

Dne 14. května 1933 byla v hostinci Aloise Kříže čp. 67 uvedena do provozu veřejná telefonní hovorna. Potom se rozvoj na řadu roků zastavil. V roce 1950 bylo na telefonní síť v Březníku napojeno 9 účastníků - veřejná hovorna u Křížů, kancelář MNV, správa polesí, základní škola, stolař Jan Doležal čp. 79, řezník Ant .Habán čp .65, mlynář Al .Jaromím čp. 132, obchodník Emil Krotký čp. 152 a Josef Krejčí čp .52. Účastníci museli točením kličky zazvonit na ústřednu do Náměště nad Oslavou a po objednání účastníka čekat u telefonu na spojení.

Dne 11. prosince 1959 byl dán do provozu v Březníku poštovní úřad. Pošta byla umístěna do obecního domu čp. 110. Dveře byly ve štítě k Sochorovým. Prvním vedoucím poštovního úřadu a zároveň i jednatelství Státní spořitelny byl jmenován Josef Odehnal z Kralic. Přeprava poštovních zásilek byla zajišťována autobusovou linkou do Kralic. Prvními poštovními doručovatelkami byly Jiřina Rosendolfová čp. 174 a Eva Flesarová čp. 179.

V roce 1977 byla v obci instalována automatická telefonní ústředna a počet telefonních stanic se v obci rozrostl na 45. V roce 1996, kdy Telecom položil telefonní kabely do země, byla dána v obci do provozu druhá telefonní budka na Horkách. Ve zmíněném roce bylo v obci již 140 telefonních přípojek.

Dnes, kdy téměř každý vlastní mobilní telefon, již mnohé domácnosti pevné linky zrušily a v obci zůstala pouze jedna telefonní budka a to ta umístění v dolní části obce. Volat z ní se dá na kartu.