MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

Koronavirus - aktuální informace

 

 

Vláda ČR vyhlásila ve čtvrtek 12. 3. 2020 od 14:00 hod. na 30 dnů stav nouze platný  na celém území České republiky. V souvislosti s tím bylo přijato několik krizových opatření, ze kterých vyplývají následující omezení:

 

S účinností od 16. 3. 2020 se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky, s výjimkami např.: cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnost, nezbytných cest za rodinou a osobami blízkými, nákupy potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, krmiv a to i pro jinou osobu (sousedská výpomoc, dobrovolnictví) a cest k zajištění neodkladných úředních záležitostí. Dále se výjimka vztahuje na pobyt v přírodě a parcích, cestu domů a pohřby. Opatření je prodlouženo do 1.4.2020.

 

Od půlnoci 18. 3. platí zákaz vycházení bez zakrytých úst a nosu.

 

Vláda dále doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení, s tím, že obce budou zajišťovat těmto osobám pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

 

Od úterý 25. 3. 2020  v projnách potravin a drogerie s prodejní plochou více než 500 m2 mohou v době od 8:00 do 10:00 nakupovat pouze senioři nad 65 let a držitelé průkazu ZTP/P nad 50 let.

 

 

Zrušení všech kulturních, sportovních a podobných akcí s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob- od pátku 13.3.2020 od 6:00 do odvolání. Týká se kulturních, společenských, sportovních, náboženských akcí, poutí, přehlídek, trhů a dalších, a to veřejných i soukromých, zákaz se nevztahuje na pohřby.

 

 

Zákaz návštěvy veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – např. posilovny, koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie - od pátku 13. 3. od 6:00 do odvolání.

 

 

Omezení provozu obchodů a restauracíod soboty 14.3.2020 jsou zavřené všechny obchody s výjimkou potravin, lékáren, drogerii, benzinových pump a některých dalších, rovněž jsou zavřené restaurace, pivnice, bary a podobná zařízení. Výjimka platí pro zaměstnanecké či vězeňské stravování. Zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovny, tedy třeba provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny. Opatření je prodlouženo do 1.4.2020.

 

 

Omezení pohybu cizinců a občanů ČR přes hranice - od pondělí 16.3.2020 platí zákaz vstupu na území ČR pro všechny cizince s výjimkou cizinců s přechodným nebo trvalým pobytem, dále vláda rozhodla, že zakazuje občanům ČR a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem vycestovat z území ČR. Výjimka ze zákazu bude udělena řidičům kamionů, pilotům a dalším lidem, kteří zajišťují dodávky potravin, a dále pro české občany, kteří pracují na rakouské nebo německé straně hranic.

 

Vláda také nařídila povinnou karanténu pro všechny, kdo se vrátí z rizikových zemí (může se průběžně měnit): Itálie, USA, Španělsko, Německo, Írán, Francie, Švýcarsko, Velká Británie, Nizozemsko, Rakousko, Belgie, Norsko, Švédsko, Austrálie, Portugalsko,Kanada, Dánsko, Malajsie, Izrael.

 

 

Uzavření škol – od 11.3.2020 zůstávají zavřené základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy. Od pátku 13.3.2020 jsou uzavřeny základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání.

 


Další podrobné informace týkající se mimořádných opatření lze nalézt v připojených dokumentech a na stránkách jednotlivých ministerstev a úřadu vlády.

 

Konkrétní opatření v Březníku

 

 

Základní školauzavřena, od 11. 3. 2020 do odvolání

 

 

Mateřská škola – uzavřena, od 17.3.2020 do odvolání

 

Obecní knihovna – uzavřena, od 18.3.2020 do odvolání, výpůjční doba knih a časopisů se po dobu uzavření prodlužuje

 

 

Obecní úřad – úřední hodiny pro veřejnost jsou omezeny na pondělí a středu od 13:00 do 15:00 hod. s tím, že obecní úřad Březník žádá obyvatele a návštěvníky úřadu, aby pokud možno minimalizovali své osobní jednání na úřadě a tam, kde je to možné, upřednostňovali komunikaci telefonicky, e-mailem, prostřednictvím DS apod.

Služba pro seniory - Obecní úřad Březníku nabízí seniorům starším 65-ti let a dalším osobám, které se nachází v nouzi s trvalým pobytem v Březníku možnost zajištění nákupů základních potravin, drogistického zboží a léků (kontakt na osoby zajišťující pomoc: Simona Nabytá 739 085 885, Jana Řezaninová 775 174 214).
Osoby, které nemají možnost si nákupy obstarat sami nebo pomocí příbuzných či blízkých, si mohou nákupy objednat na telefonním číslech
Simony Nabyté: 739 085 885, Jany Řezaninové: 775 174 214. Následně jim budou nákupy dovezeny do místa jejich bydliště. Platba za nákup bude při předání nákupu hotovostně na základě předaného daňového dokladu.

Sběrný dvůr v Březníku a Náměšti nad Oslavou - je uzavřen

 

 

Bližší informace týkající se provozu příspěvkové organizace obce Březník naleznete na webové stránce:

 

ZŠ a MŠ Březník: http://www.zsbreznik.cz/

 

 

Nakládání s odpadem v době krizového režimu:

 

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.

Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19:

  1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte. Následně jej vložte do dalšího plastového obalu a znovu zavažte.
  2. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad) standardním způsobem.
  3. Pro nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění, včetně způsobu třídění odpadu.

Jak nakládat s rouškami v domácnostech v hygienou nařízené karanténě:

  1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad) standardním způsobem.
  4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
  5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Jak nakládat s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19:

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci. A pokud možno se s žádostí o pomoc s odnosem odpadu obrátí na rodinu, sousedy, dobrovolníky nebo přímo na obec, aby se zamezilo pohybu nakažených osob ve veřejném prostoru.

Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci s odpadovou společností stanovit způsob popř. místo, kam takový odpad ukládat, jak ho svážet a bezpečně odstraňovat s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i s ohledem na ostatní občany. Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by mělo vycházet z místních možností bezpečného odstraňování odpadu.

Specifický postup (např. speciální svoz) pro odvoz takového odpadu stanoví obec po dohodě s orgánem ochrany veřejného zdraví (hygienou).

 

Stanovisko SZÚ:

http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

 

Doporučení MŽP:

 

https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

 

Jedotlivá usnesení vlády najdete na úřední desce obce.