MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

CZECH POINT

Czech POINT, nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi.
Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy,kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.
Czech POINT vám ušetří čas, nervy i peníze.


 

Doklady které musí žadatelé o výpis doložit

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní
rejstřík:

IČ subjektu

Živnostenský
rejstřík:

IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr
nemovitostí:

Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:

Pro vydání ověřeného výpisu z Rejstříku trestů je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Stejný postup, jako u rejstříku trestů,  je třeba dodržet i pro vydání výpisu bodového hodnocení řidiče.

Část výpisů není možno vydat na požádání, v tomto případě bude výpis žadateli zaslán z rejstříku poštou.


 

Co můžete prostřednictvím Czech Pointu na našem úřadě vyřídit:

Výpisy:
(cena je uvedena za první stranu, každá další strana 50 Kč)

Živnostenský rejstřík

100 Kč

Rejstřík trestů

   50 Kč

Obchodní rejstřík

100 Kč

Katastr nemovitostí

100 Kč

Insolvenční rejstřík

100 Kč

Kvalifikovaní dodavatelé

100 Kč

Bodové hodnocení řidiče

100 Kč

Agendy ISDS: (informační systém datových schránek)

Žádost , aby datová schránka plnila funkci OVM 30 Kč
Žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM 30 Kč
Žádost o zřízení datové schránky 50 Kč
Oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené
osoby (zrušení osoby)
30 Kč
Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena
na žádost
30 Kč
Oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním
orgánům nebo vedoucím OVM
30 Kč
Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových 30 Kč
Oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do
datové schránky
30 Kč
Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která
byla zřízena na žádost
200 Kč

 Konverze dokumentů:

Autorizovaná konverze z listinné do elektronické
podoby dokumentu
30 Kč/1 stranu
Autorizovaná konverze z elektronické do listinné
podoby dokumentu
30 Kč/1 stranu

 Ostatní podání:

Formulář registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu 30 Kč
Formulář registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu 30 Kč
Formulář registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH  30 Kč