MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

19.8.2020

PŘIPOJOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ NA ČOV v naší obci

Vodárenská a. s. oznamuje, že v částech obce, kde je kanalizace dokončena (zejména spodní část obce) se lze již připojovat na čističku odpadních vod za dodržení základních požadavků:
1. Do splaškové kanalizace je třeba napojit veškeré odpady z domu, tj. z WC, koupelen, kuchyní apod., a to přímo, ne přes septik.
2. Veškeré dešťové svody z okapů a ze dvorů musí jít do staré dešťové kanalizace.
3. Důležité upozornění: Plné septiky si nechejte vyvézt k odborné likvidaci a doklad si uschovejte. V žádném případě se nesmí čerpat do splaškové kanalizace, došlo by k narušení funkčnosti čističky a znečištění potoka LUH!!!
4. Smlouvy o vodném a stočném budou aktualizovány od roku 2021.

19.8.2020

Moštárna - sezóna 2020

Český zahrádkářský svaz Březník, oznamuje, že zahajuje provoz MOŠTÁRNY od této soboty 22. srpna 2020. Nabízí jako obvykle moštování a krouhání zelí.
Provozní doba, je každou sobotu a středu od 15 do 16 hodin (zelí podle dohody). Ceny jsou následující: 1 litr moštu za 4 kč a 1 kg zelí / 2 kč. Větší množství jablek bude moštováno podle dohody.

13.11.2015

Více aktualit najdete na:

http://www.facebook.com/ObecBreznik/ - odkaz je možné prohlížet i bez přihlášení na FB.

27.9.2019

Jízdní řád linky 790520 dopravce TRADO-BUS a drážní jízdní řád pro 2019/2020, platný od 15.12.2019

17.12.2018

Složení zatupitelstva a výborů obce Březník pro volební období 2018 - 2022

Dne 2. 11. 2018 se v naší obci konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce, kde se volil starosta a místostarosta obce, ale také členové výborů. A výsledky jsou pro volební období 2018 - 2022 následující:

STAROSTA OBCE:
Ing. Ladislav Malach (ZO)

MÍSTOSTAROSTKA OBCE:
Mgr. Simona Nabytá (ZO)

FINANČNÍ VÝBOR:
Ing. Jarmila Křivánková - předsedkyně (ZO)
Jaroslav Staněk (ZO)
Jiří Šídlo (ZO)
Ing. Jindra Sázavská (V)
Jan Pejpek (V)

KONTROLNÍ VÝBOR:
Ing. Vlastimil Zedníček - předseda (ZO)
Bc. Milan Kopuletý (ZO)
Ladislav Sochor (ZO)

KULTURNÍ VÝBOR:
Bc. Jana Řezaninová - předsedkyně (ZO)
Zdeňka Hejlová (ZO)
Mgr. Marie Pemčáková (ZO)
Marie Sobotková (V)
Hana Sklenářová (V)

Vysvětlivky: (ZO = zastupitel obce, V = člen výboru z řad veřejnosti)

9.1.2015

Podomní prodej v Březníku je zakázán!

Upozorňujeme zejména starší občany Březníka, že byly zaznamenány podezřelé telefonáty přímo do domácností ohlašující měření a opisy plynu a elektřiny v domácnostech. Nabádáme tímto občany k opatrnosti při podpisu různých smluv, dále při předkládání osobních dokladů a hlavně pouštění cizích lidí do domů. V naší obci je podomní prodej zakázán, proto se mohou občané obracet se stížností na podomní prodej služeb či výrobků přímo na obecní úřad (tel. číslo 568 643 320), který prodejce z obce vykáže.

Archiv článků

Kontaktní formulář

Váš dotaz
Jméno
Telefon
e-mail